Category Archives: Nadležnima….

P1090413

Parkovi i nasadi d.o.o. kao tipično splitska utvrda šutnje?!

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Poštovani,

Podnosimo Zahtjev za pristup informacijama sukladan vašoj Odluci o ustrojavanju kataloga informacija Parkova i nasada d.o.o. od 28. 08. 2012. te Katalogu informacija s istim datumom.

Dokumente i informacije koje tražimo molimo primarno dostaviti kao elektronički zapis na naznačene e-mail adrese, ako to nije moguće onda kao elektronički zapis na CD-u / DVD-u, ili, ako ni to nije moguće, kao preslike na A4 odnosno A3 format.

Očekujemo također da najžurnije pošaljete i račun odnosno naknadu za stvarne materijalne troškove po ovoj osnovi, kako to ne bi bio razlog za eventualno kašnjenje ili uskraćivanje informacija.

ZAHTJEV ZA DOKUMENTIMA

-          Program održavanja javnih zelenih površina za godine 2014, 2015, 2016. i 2017.

-          Plan i realizacija proizvodnje bilja za 2015. i 2016. godinu

-          Dokument o planiranoj ili realiziranoj  javnoj nabavi stabala namijenjenih za supstituciju 495 stabala čija je sječa najavljena dokumentom “Stanje drvoreda u užem centru Grada Splita i potreba za supstitucijom“ od 15. 07. 2014.

-          Zapisnik(e) povjerenstva za sanitarnu sječu:
- u Matoševoj ulici – siječanj 2017.
- u Podgorskoj ulici – lipanj 2016.
- u Sinjskoj ulici – 2016/17
- u Nodilovoj ulici – 2016/17

ZAHTJEV ZA INFORMACIJAMA

1)  Jedini javno dostupan dokument Parkova i nasada o sječi stabala obavljenoj u Matoševoj krajem siječnja 2017. star je već dvije i pol godine i u njemu nije data dinamika ni sječe ni supstitucije koja se navodi za čak 495 stabala u 13 ulica. U tom dokumentu ne navode se ni vrste supstitucijskih stabala nego se samo kaže “potrebno je 495 stabala sofore supstituirati novom osgovarajućom vrstom“!
U istom dokumentu također se govori o potrebi “da se krene sa supstitucijom u više faza“, ali se te faze ne navode! Tražimo: ili vaše jasne i precizne odgovore na sva ta pitanja, ili preslik dokumen(a)ta koji daju tražene odgovore, osobito u svjetlu činjenice da se drvored sofora u Matoševoj pod točkom 20. u članku 91. GUP-a štiti kao gradsko zelenilo koje osim povijesne i kulturne vrijednosti ima i značajnu pejsažnu vrijednost i predstavlja dominantnu odrednicu urbanog krajobraza?  (Sl. gl. Grada Splita, I / 2006. str. 54.)

2)  Zašto je prema vašem Katalogu informacija potrebno da građani Splita pojedinačno traže da im se u presliku dostavi godišnji Program održavanja javnih zelenih površina te takav preslik moraju dodatno plaćati, kad je to osnovna informacija o radu Parkova i nasada koju ste dužni svim građanima čijim se izdvajanjima održava gradsko zelenilo i financiraju Parkovi i nasadi?

3)  Budući da je najodgovornija osoba Parkova i nasada krajem 2013. najavila izradu Zelenog katastra grada Splita; potom krajem 2015. potvrdila izradu tog dokumenta i njegovo dovršenje u prvoj polovici 2017, tražimo odgovor na pitanje o stupnju dovršenosti Zelenog katastra, točno vrijeme njegova konačnog dovršenja i davanja na uvid javnosti te dosadašnju i ukupno predviđenu cijenu tog projekta za koji se izjavljivalo da će koštati od 300 do 500 tisuća kuna.
Ako Zeleni katastar još nije ili neće biti gotov u prvoj polovici 2015, tražimo pojašnjenje koliko i zbog čega kasni njegova izrada?

4)  Jesu li Parkovi i nasadi od Grada Splita ili Grad Split od Parkova i nasada ikada zatražili izradu Strategije upravljanja zelenim površinama; smatrate li taj dokument potrebnim te na temelju kojih strateških smjernica Parkovi i nasadi svoje poslove planiraju dok se spomenuta strategija ne donese?

5)  Kako to da je idejni projekt Zelenog prstena gradske jezgre Splita nastao kao hibrid u kojemu glavnu ulogu ima udruga Zeleni Dalmacije, a tek sporednu ili pobočnu neki od zaposlenika Parkova i nasada?
Zar ne bi bilo logičnije da takve projekte građanima Splita i gradskim službama predlažu stručni timovi Parkova i nasada, ili da ih barem rade u suradnji sa stručnim službama Grada Splita?  Naravno, savjetujući se pri tome sa zainteresiranom jevnošću, pa i udrugama koje se bave tom problematikom.

6)  Dijeleći široko rasprostranjeno mišljenje da je stanje zelenila u gradskoj jezgri iz godine u godinu sve lošije, zanima nas koji je broj stabala i gdje posađen u Povijesnoj jezgri u protekle dvije godine, bez obzira je li riječ o novoj sadnji ili supstituciji posječenog?

7)  Jesu li Parkovi i nasadi bili konzultirani odnosno od njih traženo mišljenje prije nedavne sječe stabala u Sinjskoj ulici kod Prime Grad, te jesu li Parkovi i nasadi i po čijem zahtjevu obavili sječu nakon koje je drvored pretvoren u parkiralište?

8)  Na koji način Parkovi i nasadi čuvaju GUP-om Splita pojedinačno zaštićena stabla te što su učinili u pogledu zaštite stabla koje je spomenik prirode, a nalazi se jugoistočno od križanja Livanjske i Vukovarske ulice, tj. posred građevinske mehanizacije poslovnog projekta Small Mall koji je u cjelogodišnjem zastoju?

9)  Kada su Parkovi i nasadi zadnji put proveli bilo koju zaštitnu radnju u pogledu članom 91. gradskog GUP-a zaštićenih Platana na glavnoj gradskoj tržnici?

10)  Na koji način Parkovi i nasadi štite drvored sofora u ulici Kralja Tomislava, nasuprot ex HPT zgrade, odnosno sadašnjeg hotela Cornaro, budući da je većina tih stabala sve drastičnije napadnuta ugostiteljskom invazijom, a isto pitanje vrijedi i za stabla na platou iznad spomenika Franji Tuđmanu?

11)  Imaju li Parkovi i nasadi popis lokacija na kojima se nalaze gradske žardinjere svih oblika i boja te tko ih i temeljem kojih kriterija postavlja, a osobito tko ih održava?

Ukoliko na neka od pitanja niste u stanju samostalno odgovoriti, a imate saznanja u čiju nadležnost bi takva pitanja pripadala, unaprijed vam zahvaljujemo što ćete nas uputiti na mjerodavne adrese.

S poštovanjem
Za Građansku inicijativu Split
Vjeko Santrić

U Splitu, 19. veljače 2017.

P1040169

Supstitucija ‘Parkova i nasada’ ‘Pilama i panjevima’ d.o.o.?

Povodom sječe stabala u Matoševoj obavljenog krajem siječnja 2017.
PREMA GRADU OGRANIČENE ODGOVORNOSTI I JOŠ OGRANIČENIJE PAMETI?
Javna pitanja za trgovačko društvo ‘Parkovi i nasadi’, za ‘Službu prostornog planiranja i zaštite okoliša Grada Splita’ te ‘Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita’, a posljedično i suodgovorno i za Gradsko vijeće i Gradonačelnika Splita
Povod pitanjima koja ovdje postavljamo u ime dijela zainteresirane javnosti, nedavna je sječa dvadesetak stabala u Matoševoj kao i kontradiktorne informacije koje su o razlozima i načinu sječe u međuvremenu došle do javnosti. Premda pitanjima nemamo namjeru politizirati niti su ona predizborno intonirana ma u čiju korist, naravno da se ne može pobjeći ni od tih implikacija, bez obzira tko kakve poene u tom kontekstu mislio da na ovoj temi može steći.

P1070456

Povijesna jezgra Splita kao četrdeset i druga rupa na svirali Grada Splita

Poštovani gospodine Kovačević, predsjedniče Povjerenstva za izradu nacrta plana upravljanja PJ Splita i plana upravljanja Dioklecijanovim podrumima!

Na osnovi vašeg cirkularnog pisma od 07. 10. 2016. kojim dajete na znanje članovima Povjerenstva da je Ministarstvo kulture vratilo Nacrt plana upravljanja PJ Splita i plana upravljanja Dioklecijanovim podrumima na doradu jer su uočeni ozbiljni nedostaci – i kojim nas informirate: “Na idućoj sjednici Gradskog vijeća izvijestit ćemo vijećnike o tijeku dosadašnjih aktivnosti te predočiti mišljenja i stavove Ministarstva kulture i Znanstvenog tima” – izražavamo oštar protest na već uobičajeno zaobilaženje Povjerenstva, tijela koje je jedino dobilo mandat Gradskog vijeća da izradi Prijedlog PU.

Jpeg

Neodoljivi predmeti banovinske bludnje ili još jedan kiosk prije kiše

——————————————–

Šalje: Inicijativa Gist
Poslano: 22. srpanj 2016 14:01
Prima: Vuk Krzanic
DOZVOLA ZA KIOSK ISPRED SPLITSKE BANKE KOD PRIME I

Poštovani gospodine Krzanić,
molimo vas da nam dostavite preslik dozvole za postavljanje kioska koji se nalazi na mjestu ispred Splitske banke kraj Prime u gradu.(slika u prilogu) i broj tog mjesta za kiosk pod kojim je upisan u Planu rasporeda kioska.
Hvala

S poštovanjem,
Građanska inicijativa Split

——————————————–

From: Vuk Krzanic
Sent: Thursday, August 04, 2016 1:46 PM
To: Pave Zaninović
Cc: Špiro Cokarić; Natali Ribičić
Subject: Proslijedi: kiosk

Poštovani,
Dostavljam Vam Zahtjev za pravo na pristup informacijama Građanske inicijative Split.
Ako ste u mogućnosti na zahtjev budite slobodni odgovoriti putem elektroničke pošte, a službeniku za informiranje odgovor dostavite na znanje.

Lijep pozdrav!
Vuk Kržanić
Viši savjetnik – službenik za informiranje
GRAD SPLIT

——————————————–

Šalje: Natali Ribičić
Poslano: 22. kolovoz 2016 14:52
Prima: Špiro Cokarić
Kopija: Vuk Krzanic
Predmet: RE: kiosk

Poštovani,
Kiosk ispred Splitske banke kraj Prime u gradu nije dozvoljen te ne postoji odobrenje za postavljanje kioska. Planom rasporeda kioska i naprava mogu se postavljati samo štandovi.
Lijep pozdrav

Natali Ribičić
Voditeljica Pododsjeka za javne površine i pomorsko dobro
GRAD SPLIT

——————————————–

Inicijativa Gist
24. kol
prima natali.ribicic

Poštovana gospođo Ribičić,
dobili smo vaš dopis na naš upit za “kiosk” ispred Splitske banke:

Kako postoji mogućnost nesporazuma, odnosno nejasnoća zbog  našeg pogrešnog upita – što je kiosk a što štand – zamolili bi smo vas pojašnjenje.

Naš upit se odnosi na prodajni objekt sa slike. Je li to kiosk ili štand za nas je nevažno, pa vas još jednom molimo za vaš kratak odgovor ima li “taj” objekt dozvolu za postavljanje, a ako ima, pod kojim je brojem uplanjen u Plan rasporeda Kioska.
Čak nam je apsurdan i način na koji je objekt priključen na struju /viseći kabel do uličnog sata) ali za sada ne tražimo odgovor na to.

Također, mislimo vam poslati još nekoliko sličnih pitanja, jer primjećujemo dosta nelogičnosti u korištenju javnih prostora  pa nam trebaju pojašnjenja, a cilj bi i vama i nama trebalo biti unaprjeđenje održavanja i korištenja javnih prostora.

I molimo vas da nam kratko i  što skorije odgovorite.

S poštovanjem
GIST

——————————————–

Inicijativa Gist
26. kol
prima natali.ribicic

Poštovana gospođo Ribičić,
još jednom vas molimo da nam kratko odgovorite na naš upit odnosno pojašnjenje vašeg odgovora.

S poštovanjem,
Građanska inicijativa Split

——————————————–

Inicijativa Gist
29. kol
prima natali.ribicic

Poštovana gospođo Ribičić,
još jednom vas molimo da nam kratko odgovorite na naš upit odnosno pojašnjenje vašeg odgovora, i da smo u nekakvom romanu ovdje bi došla psovka…

S poštovanjem,
Građanska inicijativa Split

——————————————–

Natali Ribičić
29. kol
prima GIST

Poštovani,
U svezi Vašeg upita za štand ispred Prime u gradu mogu vam dati slijedeću informaciju:

- na navedenoj lokaciji postoje Ugovori za postavljanje štandova i to obrtu Luchy —-lok br. 34 i i tvrtki Pittoresque d.o.o. lok. br. 32  sukladno Planu kioska i naprava i lokacija br. 33 na obrt  Vino like.

Stanje na terenu, položaj štandova i način korištenja kontrolira Komunalno redarstvo.

S poštovanjem
Natali Ribičić

Voditeljica Pododsjeka za javne površine i pomorsko dobro
GRAD SPLIT

——————————————–

Natali Ribičić
30. kol
prima Esma, Špiro, Željana, GIST

Poštovani,

Dostavljam dopunu na odgovor u svezi lokacije broj 33 (obrt Vino like) postoji važeći Zaključak gradonačelnika o neposrednoj dodjeli u zakup i pripremljen Ugovor o zakupu temeljem istog kojeg zakupnik treba potpisati.

Molim primite na znanje gore navedeno.

Natali Ribičić
Voditeljica Pododsjeka za javne površine i pomorsko dobro
GRAD SPLIT

——————————————–

Inicijativa Gist
30. kol
prima: Natali Ribičić

Poštovana gospođo Ribičić,
hvala na odgovoru.

I da zaključimo: lokacija 32 i 34 postoje na Planu kioska i naprava, i postoje ugovori s dvije firme, ali ne postoje ti štandovi; što nas ostavlja u nedoumici, jer nam nije jasno da netko plaća lokaciju a ne postoje štandovi te se na tim lokacijama, iako su plaćeni, ne prodaje ništa!
A u slučaju lokacije 33 ne postoji ugovor, ali postoji Rješenje po kojemu gospodin Gradonačelnik u neposrednoj dodjeli omogućava tvrtci Vino-like da tu postavi štand i da obavlja prodajnu djelatnost, iako nije potpisan nikakav Ugovor. Kad će se to dogoditi još se ne zna, ali će ga vjerojatno spomenuti unajmitelj jednom potpisati, a dotle mu se omogućava Gradonačelnikovom odlukom da obavlja prodajnu djelatnost na tom mjestu bez ikakvog ugovora, ali s gradonačelnikovim dopuštenjem.
Uf… ovo je stvarno teško razumjeti, ali, vjerujte, još je teže shvatiti način poslovanja gradske uprave.

Da ne dužimo, pošto smatramo da postoje mnoge nepravilnosti u dodjeli štandova: od upisa istih u Plan rasporeda kioska, preko načina kako štandovi posluju (s povećanom dodatnom opremom i nedozvoljenom ponudom), pa do načina odlučivanja o korištenju javnih prostora za uslužne djelatnosti, odlučili smo zatražiti još informacija za slična prodajna mjesta, a sve u svrhu uvođenja reda u ovaj vid poslovanja.

Pošto ste u ovaj dopis uključili i gospodina Cokarića, od njega kao načelnika očekujemo da poduzme određene mjere u cilju rješavanja ovih problema, ili, u suprotnom, da preuzme na sebe krivnju za postojeće nepravilnosti.

Vama hvala na suradnji i molili bi smo vas da nam što skorije odgovorite i na sljedeće upite.
GIST

——————————————–

Natali Ribičić
30. kol
prima Vuk, GIST, Špiro, Esma

Poštovani svi,

Budući da GIST traži odgovore na neodgovorene upite (ne znam koje, o kojim se upitima radi, budući sam bila na godišnjem odmoru), molila bih da ukoliko se neki od upita odnosi na zakup javne površine iste nam proslijedite kako bismo postupili i odgovorili.

Molila bih gospodu iz GIST-a, ukoliko imaju upita u svezi neprimjerenog korištenja javne površine (proširenja na štandovima – dodatna oprema i sl.) da postave upite Komunalnom redarstvu jer ne mogu dati odgovor, jer ovaj Pododsjek ne obavlja nadzor nad javnim površinama.

Molimo  da šaljete upite putem protokola za građane.

Srdačan pozdrav
Natali Ribičić
Voditeljica Pododsjeka za javne površine i pomorsko dobro
GRAD SPLIT

——————————————–

Inicijativa Gist
30. kol

prima Natali Ribičić

Poštovana gospođo Ribičić,
hvala i dogovoreno.

——————————————–

TO BE CONTINUED

P1030326

USKOČKA ILI TURISTIČKA PALAČA?

Upozorenje Gradskom vijeću Grada Splita uz točku 40. dnevnog reda 33. sjednice:

UPOZORENJE NA IZOSTAVLJENE ČINJENICE U INFORMACIJI O REALIZACIJI UGOVORA O OSNIVANJU PRAVA PLODOUŽIVANJA SA REKONSTRUKCIJOM NA NEKRETNINI “TURISTIČKA PALAČA” U SPLITU

Poštovani gospodine predsjedniče Gradskog vijeća Grada Splita,
poštovani zamjenici predsjednika Gradskog vijeća,
poštovane vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća

Građanska inicijativa Split upozorava da u Informaciji o realizaciji Ugovora o osnivanju prava plodouživanja sa rekonstrukcijom na nekretnini “Turistička palača“, stručno pripremljenoj od Povjerenstva za Turističku palaču Split, a koja se podnosi Gradskom vijeću Grada Splita na usvajanje, nedostaju činjenice koje se ne smiju izostaviti!

Izostavljanjem tih činjenica nastavljaju se protuzakonite radnje zbog kojih ovo upozorenje dostavljamo i nadležnim institucijama koje štite pravni poredak Republike Hrvatske i međunarodno preuzete obveze Republike Hrvatske, Ministarstvu kulture sa zakonskim ovlaštenjima za zaštitu svjetske baštine i Vladi Republike Hrvatske sa zakonskim ovlaštenjima za rješavanje prijepora u čuvanju i očuvanju kulturne baštine.

Detaljnije o svemu u priloženom Upozorenju.
Za sjednicu GV Splita 17_05_2016-40

S poštovanjem
G®IST – Građanska inicijativa Split

Akcija 1m

Ljekovito blato, ‘crni socijalizam’ i zaboravljeni akvedukt

ZAGREBAČKO ‘SUMPORAVANJE’ ILI ‘GUSARSKA’ RAZMIŠLJANJA PROF. DR. RANKA MLADINE

Halo Splite, čujemo li se? Ima li koga tamo? Tko vlada tim gradom?

Sunačani turizam traje tri mjeseca, a sumporni cijelu godinu!

Pogodilo me, i to doslovce, kad sam pročitao da “skupina poslovnih ljudi” (čitaj lupeža) kani od predivne secesijske zgrade zapuštenih / napuštenih Splitskih sumpornih toplica napraviti, a što drugo nego ROBNU KUĆU! Sramota prvoga reda za Split, za jadnu Hrvatsku, za one koji vode ovu ispaćenu zemljicu. Svjetski poznato ljekovito blato, najbolja sumporna voda na svijetu… sve je to pridodano KBC-u i, molim lijepo, zatvoreno!? Zbog dotrajalosti instalacija!? Pa zašto nije odmah počela rekonstrukcija? Koga čekamo? Cara Franju Josipa današnjice (pod tom sintagmom mislim na strane investitore koji su nam ionako, zahvaljujući trulim vlastima nakon Domovinskoga rata, sve oduzeli i vladaju nama kao robovima).

SpiderMan

Na putu prema Zagrebu, Splitu, Dubrovniku… gdje se izgubio “Ljubljanski proces“?

OTVORENO PISMO SUDIONICIMA KONFERENCIJE “REHABILITACIJA KULTURNE BAŠTINE KAO KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA”
Dubrovnik, 27. i 28. listopada 2014.

OPEN LETTER TO PARTICIPANS OF THE CONFERENCE “CULTURAL HERITAGE REHABILITATION AS A KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
Dubrovnik, 27th and 28th of October 2014

tresnje hrvatske

Mi – UNESCO, mi – ministrice = i di je zapelo?

U nastavku pogledajte korespondenciju u vezi gradnje na bedemu Contarini koja se odvijala jednog tjedna u travnju između GrISTA, direktora UNESCO-a i dvije HR ministrice. Od posljednjih još bez odgovora. Andrea i Anka javite se !!!!

16.04.2014.

Your Excellency Mr. Kishore Rao,
please find attached the copy of an article which refers to the start of construction within the zone of Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian listed on the World Heritage List.The article was published in today’s edition (15th April 2014) in the newspaper Slobodna Dalmacija and it refers on a project named “Contarini”.The article is titled “UNESCO has a positive attitude” (“UNESCO ima pozitivan stav“) and a sentence “Mr. Krsticevic noted that UNESCO was informed about the project and that they have a positive attitude about it” (“Krsticevic napominje kako je UNESCO obavjesten o projektu te da o njemu imaju pozitivan stav.”). *

According to that statement, would you please inform us if it is a truth
that UNESCO has a positive attitude on demolition of Venetian ramparts and respectively characteristics based on which is protected as cultural good, and also converting the pedestrian zone in to a zone of vehicular traffic, elimination of existing economic activities and more then over increasing endangerment of stability and safety of the existing surrounding protected buildings, that leads to endangerment of safety of residents and visitors?*

Also, were you informed about the latest version of that project (the one
that is to be built), since we believe that UNESCO/ICOMOS was supposed to be informed about the changes? Could you please share with us the version of the project you have been presented as final?Thank you in advance on prompt answer.

Kind regards
Civic Initiative Split

______________________________________________________________

17.04.2014.

Dear Sir/Madam,

 Thank you for sharing with the World Heritage Centre your concerns about the Contarini and other projects in the World Heritage property of the Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian.

 I would like to assure you that we have taken due note of the concerns that you have expressed and are following up closely with the respective Croatian authorities. A number of details concerning the projects have been consulted with WHC and ICOMOS over the last couple of years and duly reviewed. Some further elements remain to be reviewed.

 I would strongly recommend that you get in touch with the national authorities, in charge of the World Heritage property, to follow up on the issues raised by you.

I would like to thank you for your interest in and support for the implementation of the World Heritage Convention.

Yours sincerely,

 Kishore Rao

Director

World Heritage Centre

UNESCO

_____________________________________________________________

23.04.2014.
Your Excellency Mr. Kishore Rao,
thank You very much on Yours prompt answer.

According to Your suggestion, we immediately have contacted our national authorities concerning the problem of dramatic changing of outstanding universal value of the property caused by project “Contarini”.

Thanks again,

Civic initiative Split

____________________________________________________________

23.04.2014.

Ministrica kulture dr. sc. Andrea Zlatar Violić

 Ministarstvo kulture

 Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš

 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

 Poštovana gospođo ministrice Zlatar i gospođo ministrice Mrak-Taritaš,

prema uputi njegove ekselencije Kishore Raoa, direktora Centra svjetske baštine, neposredno vas obavještavamo da su započeli građevinski radovi unutar povijesne jezgre grada Splita na listi svjetske baštine UNESCO-a, a koji uzrokuju trajnu promjenu njegove iznimne univerzalne vrijednosti, a da sukladno članku 172. Operativnih smjernica za implementaciiju Konvencije o svjetskoj baštini (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention: http://whc.unesco.org/archive/opguide13-en.pdf) Komitet za svjetsku baštinu nije u cijelosti izvješten o toj gradnji radnog naziva Contarini i tako nije utvrdio utjecaj na održivost izuzetne univerzalne vrijednosti dobra. Time Republika Hrvatska nije ispunila međunarodne obveze preuzete Konvencijom o svjetskoj baštini.

Građevinski radovi provode se po Potvrdi glavnog projekta Klasa: 361-03/12-01/00125, Urbroj: 2181/01-03-01/24-13-0022, Split 08.11.2013. izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Splita na temelju konačne, ali ne i pravomoćne lokacijske dozvole (podnesena je tužba (visokom) Upravnom sudu). Osim što predmetna Potvrda glavnog projekta nema prethodne uvjete međunarodnog Komiteta za svjetsku baštinu nema ni mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, tako da izvršenje, odnosno gradnja po predmetnoj Potvrdi predstavlja djelo neodobrene promjene svojstava kulturnog dobra što Kazneni zakon RH prepoznaje kao kazneno djelo. Također i kao kazneno djelo protupravne gradnje.

Postupanje po predmetnoj Potvrdi, a bez potrebnih dodatnih odobrenja predstavlja počinjenje kaznenog djela pa s tog aspekta predmetnu Potvrdu glavnog projekta treba poništiti. Također je treba poništiti i zbog toga što se nastavkom gradnje trajno mjenja iznimna univerzalna vrijednost dobra pod zaštitom UNESCO-a, a sve bez i jednog jedinog odobrenje od nadležnih međunarodnih i nacionalnih institucija koja štite kulturna dobra od svjetskog značaja, a što sve u konačnici vodi prema preispitivanju opstojnosti na listi svjetske baštine UNESCO-a.

Očekujemo provedbu inspekcijskog nadzora i poduzimanje radnji kojima se spriječava gubitak iznimne univerzalne vrijednosti dobra pod zaštitom UNESCO-a i to od:

a)  Ministarstva kulture temeljem kojeg će odmah biti obustavljeni građevinski radovi zbog nedostatka prethodnih uvjeta ICOMOS-a i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i potom pokrenut postupak sanacije vođen od strane nadležnih institucija u RH i uz usku suradnju s Komitetom za svjetsku baštinu i otvoreno za javnost, a sve podređeno ispunjavanju preuzete međunardne obveze zaštite lokaliteta od svjetskog značaja;

b)     Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja temeljem kojeg će odmah biti obustavljeno izvršavanje građenja po predmetnoj Potvrdi glavnog projekta, jer postupanje po istoj predstavlja kazneno djelo neodobrene promjene svojstava kulturno povijesne cjeline i bespravne gradnje, pogotovo ako se doda i činjenica da građevinska čestica nema osiguran priključak građevine na prometnicu, pa niti za tu novu prometnicu potrebne prethodne uvjete međunarodnih i nacionalnih institucija koja štite kulturna dobra, a kamoli da postoji lokacijska dozvola za novu prometnicu, a što je minimalni uvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta.

Gospođo ministrice Zlatar i gospođo ministrice Mrak-Taritaš, nadamo se ća vašim osobnim zalaganjem biti promptno spriječen gubitak iznimne univerzalne vrijednosti „Povijesnog kompleksa Splita s Dioklecijanovom palačom“ i da se neće ostvariti negativni učinci specificirani u točci 1. i prikazani na slici 1. u priloženom „Zahtjevu za hitnu pomoć u uklanjanju opasnosti za Svjetsku baštinu „Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom“ uzrokovane projektom CONTARINI“ koji je upućen krajem prošle godine direktoru centra za svjetsku baštinu uvaženoj ekselenciji gosp. Kishore Rao (u privitku: EMERGENCY ASSISTANCE-SPLIT_CROATIA 2013_12_27-HR.pdf.).

S poštovanjem

 GrIST

 

Split je bitan

Kakav Split je bitan?

Poštovani sugrađani,

Zbog načina upravljanja Splitom kakav se demonstrira proteklih mjeseci – a koji se načelno uopće ne razlikuje od posljednje neslavne vladavine gradom! – Građanska inicijativa Split već se obratila javnosti i gradonačelniku.
Umjesto argumentiranih odgovora, gradonačelnik je javnosti ponudio tek neistine (“Ne dam im novce pa zato napadaju!“). Prije sudskog postupka gradonačelnik još uvijek ima vremena povući tu izjavu i ispričati se Građanskoj inicijativi Split. No, još više je gradonačelnik ostao dužan građanima čije interese tvrdi da zastupa. Jer, s gradonačelnikom se slažemo – Split je bitan, ali očito ne i kakav Split! Zato se i javnosti i gradonačelniku obraćamo ponovo. I nastavit ćemo to činiti dokle god se očigledni parcijalni interesi podvaljuju kao tobožnji interesa građana.