Monthly Archives: Studeni 2011

Kritičke napomene o promjen Generalnog urbanističkog plana Splita

Već je postojeći GUP Splita (donesen 28. XII. 2005.) pretjerao u količini nove izgradnje, naročito stambene (bez dokazane potrebe!), gazeći gotovo sve neizgrađene površine (zelene i potencijalno zelene i rekreacijske) na istočnom dijelu Poluotoka. Gotovo jedino dobro što je ovaj GUP donio bili su takozvani gradski projekti (njih 11), ali se oni još ne razrađuju, iako su ušli u Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Splita.

Javno priopćenje Kulturnog vijeća grada Trogira o postavljanju spomenika pred katedralom

Ako su kip (kopija, odljev) i novi stup zaista tek  privremeno, pokusno postavljeni, kako je telefonski  obavijestila nadležna osoba iz Konzervatorskog ureda, bilo bi dobro da se  premjeste na Trogirsko groblje van grada, tamo gdje je originalni (kameni) kip stajao desetljećima. Stup i kopija- odljev kipa bili bi sasvim primjereni svojim dimenzijama i semantikom Trogirskom groblju.