Monthly Archives: Siječanj 2012

O nama i vama – ili o svima nama

Među svima nama najrašireniji su šutnja i nezamjeranje,
a nisu slabije rasprostranjeni ni kritizerstvo i zanovijetanje.
Ovdje bismo željeli promovirati nešto manje popularan put:
put argumentirane kritike i na njoj temeljenog djelovanja.

“GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA SPLIT želi okupiti sve građane koji vole naš grad, koji poštuju i žele zaštititi i unaprijediti sve ono vrijedno što krasi i ističe ovu sredinu.
Namjera nam je ukazati i potaknuti na rješavanje brojnih problema u našem gradu, te na taj način postići da grad Split bude što ljepše i ugodnije mjesto za življenje, kao i omiljena destinacija gostima iz cijelog svijeta.
Građani Splita – ovo je vaš grad, vaša prošlost, sadašnjost i budućnost, grad koji ste naslijedili od vaših predaka i koji bi trebali ostaviti budućim generacijama, da im bude ponos kao što je (bio) nama, da (p)ostane “najlipši grad na svitu”, da se diči svojom poviješću, svojim Marjanom, Dioklecijanovom palačom, Varošom, Lučcom, kaletama, uvalama…
Stoga, prestanimo biti samo nijemi promatrači devastacija kojima smo sustavno izloženi. Iskažimo svoje protivljenje nekim nametnutim rješenjima, jer na to imamo i zakonsko pravo. Neka Split bude grad po mjeri njegovih stanovnika, a ne njegovih povlaštenih pojedinaca.“


Poštovani sugrađani,
Građanska inicijativa za Split ovako Vam se bila predstavila u jesen 2007.
Tome ni danas ništa bitno novoga nemamo dodati. A zovemo li se Građanska inicijativa za Split ili Građanska inicijativa Split ili Inicijativa Split, manje je važno.
Nema nas više na adresi www.gi-split.org, ali zato ima na novoj www.gist.hr.
S nama više nisu neki dojučerašnji suradnici, ali jesu neki novi, a hoćemo li biti bolji, aktivniji i djelotvorniji u svojim nastojanjima, možda će manje ovisiti o pokretačkom timu, a više o tome koga ćemo i kako zainteresirati da nam se pridruži. Jer, jedno je biti politički, društveno, građanski aktivan jedan dan svake četiri godine, a nešto sasvim drugo biti djelatan iz mjeseca u mjesec, iz tjedna u tjedan, iz dana u dan.
Naše nedostatke, oscilacije ili kolebanja zacijelo ćete primijetiti odmah, ali možda nije stvar u tome da budete samo sjajni kritičari još jedne inicijative kojoj ne dajete nikakve šanse, jer to znači da šanse ne dajete ni sebi samima. A upravo je u tome smisao – da ne propustimo priliku da svatko od nas učini nešto više kako bi nam bilo barem malo bolje.
No, učini li vam se da odjednom cijeli grad želimo pretvoriti u građansku inicijativu, budite sigurni da nije tako. Ne zovemo ni one koji sve imaju i svime su zadovoljni, a vjerojatno ni one koji ništa nemaju i svime su nezadovoljni. Prvi bi sve htjeli ostaviti kako jest, zajedno sa svim stečenim povlasticama, a drugi sve to srušiti i možda doći na njihovo mjesto. Nas zanimaju oni treći, koji osjećaju da grad u kojemu živimo može i zna drukčije i bolje, ali tek ako mu i sami pomognemo promijeniti ono čime nismo zadovoljni.

Ili, da prafraziramo jednu poznatu, a za neke i ozloglašenu misao:
Splićani grad samo različito kritiziraju; radi se o tome da se ne ostane tek na kritici!

O javnom uvidu Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Povijesne jezgre Splita

Ova Izmjena i dopuna PUP-a ne smije se donijeti, nego  se u propisanom roku za usklađenje važećih detaljnijih planova s GUP-om, moraju izraditi propisane predradnje i prijedlog Urbanističkog plana uređenja Povijesne jezgre Splita, ili barem nova i ozbiljnija, dakle, u svemu s GUP-om i strukom usklađena izmjena i dopuna važećeg PUP-a

1.   Mjesto i način izlaganja planskog materijala posve je neprihvatljiv i ne služi na čast gradskoj upravi :

a/  zbog lokacije – zgrada Banovine nije lako pristupačna većini građana – trebalo je izlagati u najužem središtu grada! A i ograničenje  na vrijeme izlaganja od 9.00 do 15.oo h nije prihvatljivo.
b/  zbog neprimjerenog i vrlo loše osvijetljenog prostora,
c/  naročito zbog nepreglednosti grafičkih prikaza, nejasnih i zamrčenih (zamućenih) crteža izrađenih u najgoroj maniri prošlog stoljeća – očito stoljećima udaljenih od suvremenih tehnoloških mogućnosti što ih pruža kompjutorska grafika.
d/  Jedini primjerak uvezanog elaborata, u kojem su uz grafičke uvezani i tekstualni dijelovi, mora se posebno tražiti od portira i kad ga se dobije nema ga se gdje gledati i čitati, jer nema ni stola ni stolice. Naime, tekstualni dijelovi nisu izloženi na panoima na toj jadnoj izložbi.

2.   Izmjene i dopune ovog PUP-a odnose se na 21 mikrolokaciju unutar povijesne jezgre. U članku 4 prijedloga „Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PUP-a povijesne jezgre Grada Splita“ popisane su te mikrolokacije s kratkim opisom o čemu se radi, a radi se najčešće o prenamjenama ili dodatnim namjenama pojedinih objekata ili sklopa u hotelske, ugostiteljske i trgovačko-uslužne, rjeđe u administrativno-poslovne, javne i kulturne sadržaje i najmanje u stambene sadržaje. Na najmanje 7 od tih lokacija stvari su sumnjive,  odnosno prijedlozi nisu u skladu s odredbama te iste odluke, koja kaže: „Namjene određene PUP-om mogu se mijenjati ako ne ugrožavaju planirane odnose između funkcija stanovanja, rada i provođenja slobodnog vremena i ako je nova namjena u skladu s graditeljskom strukturom i značenjem sklopa ili zgrade. Izmjena namjene omogućava se temeljem posebnih uvjeta i suglasnosti nadležne službe zaštite“. Posebno se čine upitnim odredbe:
a/  da se u sklopu zgrada između Hrvojeve ulice, usjeka pruge, bastiona Contarini i Pazara  planira višeetažna podzemna garaža – kako joj prići vozilima a da se ne ugrozi parterni prostor?
b/  rušenje postojeće TS na Manuškoj poljani, koja bi trebala ostati kao spomenik tehničke kulture-uspomene na početak elektrifikacije Splita (slično kao i monumentalna fontana na Rivi na sjećanje dovođenja vode u grad).
c/  prenamjena prostora Mozaika u javno-kulturne i (osobito) trgovačko-uslužne sadržaje,
d/  mijenjanje namjene zgrade u ulici Iza Vestibula (zgrade bivšeg Urbanističkog zavoda) iz „administrativno-poslovne u javnu i kulturnu namjenu“ kao da je tako važna gradska institucija kao što je bio i kao što ponovno mora biti Urbanistički zavod bilo kakva „administrativno-poslovna namjena“ a ne jedna od najvažnijih institucija za razvoj grada! Ima li u pravom gradu (ili u gradu koji to namjerava biti) važnije „javne i kulturne namjene“ od jedne takve institucije? Žalosno je što su neki urbanisti primorani sudjelovati u pokušaju konačnog brisanja memorije ne samo na bivši Urbanistički zavod nego i na pojam pravog i društveno odgovornog urbanizma uopće.
e/  nove građevne čestice s dopunama namjene, osobito s hotelskim i trgovačko uslužnim namjenama u Ulici Ilirske akademije.
f/  dopuna namjene zgrade na uglu Zadarske i Dobrića s hotelskim sadržajem – a što će biti s postojećim stanovima i stanarima?
g/  lokacija podzemne garaže na zapadnom dijelu Rive s najvjerovatnjim pristupom (rampom) iz Trumbićeve obale.

3.   Ova izmjena i dopuna PUP-a povijesne jezgre po svojim dopunama i osobito promjenama namjene u izrazitoj je suprotnosti s Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Splita, koja u svojim odredbama  u članku 50 (u urbanim pravilima za povijesnu jezgru) izričito zahtijeva zaštitu stanovanja te kaže: „Nije moguća prenamjena kvalitetnog stambenog prostora u neku drugu namjenu osim u prizemljima građevine ili ako se istim zahvatom planiraju novi stambeni prostori iste površine“, zatim: „Obvezno minimiziranje prometa vozila kroz povijesni prostor uz stimuliranje javnog prometa primjerenog povijesnom prostoru, samo na rubnom području“, te: „Parkirališne potrebe stanovništva osigurati na javnim parkiralištima ili u javnim garažama izvan područja“.

4.   Generalni urbanistički plan u članku 103 propisuje za povijesnu jezgru obvezatnu izradu urbanističkog plana uređenja (UPU) , a „do izrade UPU-a omogućavaju se zahvati u prostoru temeljem važećeg detaljnijeg plana ili njegove izmjene i dopune, uz posebne uvjete, uključujući i obvezu izrade sustava mjera zaštite ili konzervatorske studije, te suglasnosti nadležne službe zaštite“, ali i propisuje (u istom članku) za složenije zahvate provedbu „javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja kao podloga za izradu izmjena i dopuna važećeg detaljnog plana“. Što je od toga učinjeno u aktualnoj Izmjeni i dopuni PUP-a povijesne jezgre Splita?  Ništa ili gotovo ništa, nego se u tim izmjenama propisuje da  arheološka istraživanja „treba izvršiti prije izrade projektne dokumentacije“, što je apsolutno nedovoljno i prekasno ako se ovakva izmjena i dopuna PUP-a donese.

5.   Iz svega iznesenog slijedi da se ova Izmjena i dopuna PUP-a ne smije donijeti, nego da se u propisanom roku za usklađenje važećih detaljnijih planova s GUP-om, tj. najkasnije do 2. veljače 2008., izrade propisane predradnje i prijedlog Urbanističkog plana uređenja Povijesne jezgre Splita, ili barem nova i ozbiljnija, dakle, u svemu s GUP-om i strukom usklađena izmjena i dopuna važećeg PUP-a.

Draško  Bižaca
U Splitu, 8. prosinca 2006.