Monthly Archives: Veljača 2017

P1090413

Parkovi i nasadi d.o.o. kao tipično splitska utvrda šutnje?!

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Poštovani,

Podnosimo Zahtjev za pristup informacijama sukladan vašoj Odluci o ustrojavanju kataloga informacija Parkova i nasada d.o.o. od 28. 08. 2012. te Katalogu informacija s istim datumom.

Dokumente i informacije koje tražimo molimo primarno dostaviti kao elektronički zapis na naznačene e-mail adrese, ako to nije moguće onda kao elektronički zapis na CD-u / DVD-u, ili, ako ni to nije moguće, kao preslike na A4 odnosno A3 format.

Očekujemo također da najžurnije pošaljete i račun odnosno naknadu za stvarne materijalne troškove po ovoj osnovi, kako to ne bi bio razlog za eventualno kašnjenje ili uskraćivanje informacija.

ZAHTJEV ZA DOKUMENTIMA

-          Program održavanja javnih zelenih površina za godine 2014, 2015, 2016. i 2017.

-          Plan i realizacija proizvodnje bilja za 2015. i 2016. godinu

-          Dokument o planiranoj ili realiziranoj  javnoj nabavi stabala namijenjenih za supstituciju 495 stabala čija je sječa najavljena dokumentom “Stanje drvoreda u užem centru Grada Splita i potreba za supstitucijom“ od 15. 07. 2014.

-          Zapisnik(e) povjerenstva za sanitarnu sječu:
- u Matoševoj ulici – siječanj 2017.
- u Podgorskoj ulici – lipanj 2016.
- u Sinjskoj ulici – 2016/17
- u Nodilovoj ulici – 2016/17

ZAHTJEV ZA INFORMACIJAMA

1)  Jedini javno dostupan dokument Parkova i nasada o sječi stabala obavljenoj u Matoševoj krajem siječnja 2017. star je već dvije i pol godine i u njemu nije data dinamika ni sječe ni supstitucije koja se navodi za čak 495 stabala u 13 ulica. U tom dokumentu ne navode se ni vrste supstitucijskih stabala nego se samo kaže “potrebno je 495 stabala sofore supstituirati novom osgovarajućom vrstom“!
U istom dokumentu također se govori o potrebi “da se krene sa supstitucijom u više faza“, ali se te faze ne navode! Tražimo: ili vaše jasne i precizne odgovore na sva ta pitanja, ili preslik dokumen(a)ta koji daju tražene odgovore, osobito u svjetlu činjenice da se drvored sofora u Matoševoj pod točkom 20. u članku 91. GUP-a štiti kao gradsko zelenilo koje osim povijesne i kulturne vrijednosti ima i značajnu pejsažnu vrijednost i predstavlja dominantnu odrednicu urbanog krajobraza?  (Sl. gl. Grada Splita, I / 2006. str. 54.)

2)  Zašto je prema vašem Katalogu informacija potrebno da građani Splita pojedinačno traže da im se u presliku dostavi godišnji Program održavanja javnih zelenih površina te takav preslik moraju dodatno plaćati, kad je to osnovna informacija o radu Parkova i nasada koju ste dužni svim građanima čijim se izdvajanjima održava gradsko zelenilo i financiraju Parkovi i nasadi?

3)  Budući da je najodgovornija osoba Parkova i nasada krajem 2013. najavila izradu Zelenog katastra grada Splita; potom krajem 2015. potvrdila izradu tog dokumenta i njegovo dovršenje u prvoj polovici 2017, tražimo odgovor na pitanje o stupnju dovršenosti Zelenog katastra, točno vrijeme njegova konačnog dovršenja i davanja na uvid javnosti te dosadašnju i ukupno predviđenu cijenu tog projekta za koji se izjavljivalo da će koštati od 300 do 500 tisuća kuna.
Ako Zeleni katastar još nije ili neće biti gotov u prvoj polovici 2015, tražimo pojašnjenje koliko i zbog čega kasni njegova izrada?

4)  Jesu li Parkovi i nasadi od Grada Splita ili Grad Split od Parkova i nasada ikada zatražili izradu Strategije upravljanja zelenim površinama; smatrate li taj dokument potrebnim te na temelju kojih strateških smjernica Parkovi i nasadi svoje poslove planiraju dok se spomenuta strategija ne donese?

5)  Kako to da je idejni projekt Zelenog prstena gradske jezgre Splita nastao kao hibrid u kojemu glavnu ulogu ima udruga Zeleni Dalmacije, a tek sporednu ili pobočnu neki od zaposlenika Parkova i nasada?
Zar ne bi bilo logičnije da takve projekte građanima Splita i gradskim službama predlažu stručni timovi Parkova i nasada, ili da ih barem rade u suradnji sa stručnim službama Grada Splita?  Naravno, savjetujući se pri tome sa zainteresiranom jevnošću, pa i udrugama koje se bave tom problematikom.

6)  Dijeleći široko rasprostranjeno mišljenje da je stanje zelenila u gradskoj jezgri iz godine u godinu sve lošije, zanima nas koji je broj stabala i gdje posađen u Povijesnoj jezgri u protekle dvije godine, bez obzira je li riječ o novoj sadnji ili supstituciji posječenog?

7)  Jesu li Parkovi i nasadi bili konzultirani odnosno od njih traženo mišljenje prije nedavne sječe stabala u Sinjskoj ulici kod Prime Grad, te jesu li Parkovi i nasadi i po čijem zahtjevu obavili sječu nakon koje je drvored pretvoren u parkiralište?

8)  Na koji način Parkovi i nasadi čuvaju GUP-om Splita pojedinačno zaštićena stabla te što su učinili u pogledu zaštite stabla koje je spomenik prirode, a nalazi se jugoistočno od križanja Livanjske i Vukovarske ulice, tj. posred građevinske mehanizacije poslovnog projekta Small Mall koji je u cjelogodišnjem zastoju?

9)  Kada su Parkovi i nasadi zadnji put proveli bilo koju zaštitnu radnju u pogledu članom 91. gradskog GUP-a zaštićenih Platana na glavnoj gradskoj tržnici?

10)  Na koji način Parkovi i nasadi štite drvored sofora u ulici Kralja Tomislava, nasuprot ex HPT zgrade, odnosno sadašnjeg hotela Cornaro, budući da je većina tih stabala sve drastičnije napadnuta ugostiteljskom invazijom, a isto pitanje vrijedi i za stabla na platou iznad spomenika Franji Tuđmanu?

11)  Imaju li Parkovi i nasadi popis lokacija na kojima se nalaze gradske žardinjere svih oblika i boja te tko ih i temeljem kojih kriterija postavlja, a osobito tko ih održava?

Ukoliko na neka od pitanja niste u stanju samostalno odgovoriti, a imate saznanja u čiju nadležnost bi takva pitanja pripadala, unaprijed vam zahvaljujemo što ćete nas uputiti na mjerodavne adrese.

S poštovanjem
Za Građansku inicijativu Split
Vjeko Santrić

U Splitu, 19. veljače 2017.

P1040169

Supstitucija ‘Parkova i nasada’ ‘Pilama i panjevima’ d.o.o.?

Povodom sječe stabala u Matoševoj obavljenog krajem siječnja 2017.
PREMA GRADU OGRANIČENE ODGOVORNOSTI I JOŠ OGRANIČENIJE PAMETI?
Javna pitanja za trgovačko društvo ‘Parkovi i nasadi’, za ‘Službu prostornog planiranja i zaštite okoliša Grada Splita’ te ‘Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita’, a posljedično i suodgovorno i za Gradsko vijeće i Gradonačelnika Splita
Povod pitanjima koja ovdje postavljamo u ime dijela zainteresirane javnosti, nedavna je sječa dvadesetak stabala u Matoševoj kao i kontradiktorne informacije koje su o razlozima i načinu sječe u međuvremenu došle do javnosti. Premda pitanjima nemamo namjeru politizirati niti su ona predizborno intonirana ma u čiju korist, naravno da se ne može pobjeći ni od tih implikacija, bez obzira tko kakve poene u tom kontekstu mislio da na ovoj temi može steći.