Monthly Archives: Rujan 2020

20200610_163611

Spalatum DMC kao nepresušan gradski izvor poslovnih tajni

Nepotrebna gradska tvrtka, s nepotrebnim direktorom i nekoliko nepotrebnih djelatnika siše gradski novac, ugovara štetne i po građane opasne poslove pa ih skriva od građana

Ako ste pročitali sve epizode Alana Forda, što je pandan življenju i radu u Hrvatskoj, preskočite tekst koji slijedi, jer ništa nova nećete doznati.  Naime, o ovoj je temi niz puta pisano:
https://www.dalmacijadanas.hr/spalatum-dmc-potpisao-aneks-ugovora-s-akceleracijom-d-o-o/
https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/grad-nastavlja-suradnju-s-akceleracijom-potpisan-aneks-ugovora–placat-ce-struju-po-potrosnji–dostaviti-staticki-proracun–ispitati-sigurnost-stupova-/46656
https://www.dalmacijadanas.hr/akceleraciji-vise-splitskih-stupova-spalatumu-vise-novca-donosimo-sadrzaj-aneksa-ugovora-za-reklamiranje-na-gradskoj-rasvjeti/

K tome, s nekim od protagonista ove afere (poput Akceleracije d.o.o.) Građanska inicijativa Split već je nekoliko godina i na Sudu, pa je krajnji čas da tog protagonista ostali udruženi akteri (poput gradske tvrtke Spalatum DMC) zaštite, i svaki pokušaj propitivanja neregularnosti zajedničkog poslovanja prekriju velovima poslovnih tajni. Baš takvom pristupu skrivanja spornih činjenica pribjegao je upravo Spalatum DMC, koji se, umjesto da odgovori na nekoliko jednostavnih i za zakonito poslovanje nezaobilaznih pitanja što im ga je zatražila Građanska inicijativa Split, radije odlučio za izdavanje Rješenja kojim sva pitanja proglašava poslovnom tajnom, a razloge njihova postavljanja smješta u sferu nečije znatiželje i osobnih partikularnih interesa! Ti “biseri“ iz Spalatum DMC Rješenja dovedeni su do takve perfekcije da ih uopće ne citiramo kako bi smo zbog njih negodovali, nego upravo suprotno, kako bi ti biseri poslužili manje maštovitim gradskim tvrtkama pri svakom narednom pokušaju da ih “šira društvena zajednica“ ikad išta pita:
- “Evidentno da zatraženi podaci predstavljaju poslovnu tajnu, odnosno da bi omogućivanje pristupa traženim informacijama predstavljalo povredu iste, iz kojeg razloga prevladava potreba zaštite prava na ograničenje u odnosu na javni interes.“
- “da se ovdje ne radi o pitanjima važnima za dobrobit šire društvene zajednice pa je evidentno da je navedena Građanska inicijativa [za] spis zainteresirana isključivo iz razloga znatiželje odnosno svojih osobnih partikularnih interesa“
Spalatum DMC – Rjesenje 10. 07. 2020

Naravno, pitanja koja smo u Žalbi na biser Rješenje postavili gradskoj tvrtci Spalatum DMC očito su takva da kod Spatum DMC-a izazivaju nesnosan svrab:

1. Je li u društvu Spalatum DMC delegirana nadležnost i odgovornost na osobu za nadzor/kontrolu izvršavanja obveza Ugovora o zakupu stupova javne gradske rasvjete za postavljanje reklamnih panoa na području Grada Splita sa Aneksima br 1. i br. 2 i ukoliko je delegirana, na koga?

2. Je li, sukladno Ugovoru, društvu Spalatum DMC u roku 30 dana od dana sklapanja Aneksa br. 2. zakupnik Akceleracija d.o.o. dostavio elektrotehnički elaborat koji sadrži procjenu potrošnje električne energije po panou ovjeren od strane ovlaštenog projektanta?

3. Je li, sukladno Ugovoru, društvu Spalatum DMC u roku od 3 mjeseca zakupnik Akceleracija d.o.o. dostavio za sve zakupljene rasvjetne stupove sljedeću dokumentaciju:
a) tipski statički proračun izrađen od ovlaštenog projektanta konstrukcije,
b) dokaz otpornosti nosivih čeličnih stupova opterećenih cikličkim opterećenjem vjetra sukladno EU normama,
c) ispitivanje svih postojećih čeličnih stupova u kritičnim presjecima na kojima se nalazi reklamni pano?

4. Je li, sukladno Ugovoru, provedena zabrana postavljanja reklamnih panoa na stupovima gradske rasvjete u obuhvatu zaštićene kulturno-povijesne jezgre grada Splita, zona zaštite A?

5. Je li, sukladno Ugovoru, društvo Spalatum DMC  obvezalo zakupnika Akceleraciju d.o.o. na plaćanje utvrđenih troškova potrošnje električne energije za reklamne panoe spojene na eleketričnu instalaciju rasvjetnog stupa i ukoliko ga je obvezalo koliki je iznos financijske obveze?
ŽALBA NA RJEŠENJE SPALATUM D.M.C.

No, prema nepotrebnom direktoru nepotrebne tvrtke “ovdje se ne radi o pitanjima važnima za dobrobit šire društvene zajednice“ bez obzira što je više od deset stupova javne rasvjete s postavljenim reklamama palo pod udarima vjetra, o čemu su mediji također učestalo izvještavali. Igrom slučaja nitko nije stradao, no ako nikada nisu bili ispunjeni tehnički uvjeti postavljanja reklamnih panoa, tada su očito bili i ostali ispunjeni neki drugi: svjesno ugrožavanje sigurnosti građana koje se tretira kao kazneno djelo!

Nadalje, prema Spalatum DMC-u uredno plaćanje računa gradskoj tvrtci također je poslovna tajna?! Potrošnja električne energije za osvjetljavanje reklama na stupovima javne rasvjete također je poslovna tajna? A to što u svakoj večernjoj šetnji uz Nadbiskupijsku palaču u Splitu možemo vidjeti svijetleće reklame na stupovima javne rasvjete koje uredno troše električnu energiju iako na njima nema postavljenih reklama očito “široj društvenoj zajednici“ služi kako bi svi nepotrebni zaposlenici Spaltum DMC-a na čelu s nepotrebnim direktorom mogli svakog mjeseca predignuti svoje plaće.

Prema tome, tvrdnja nepotrebnog direktora nepotrebne tvrtke da su naša pitanja postavljena “iz razloga znatiželje odnosno svojih osobnih partikularnih interesa“ nije ništa drugo nego nadmena sprdnja sa svima koji još uvijek imaju iluziju da se postavljanjem ovakvih pitanja uopće nešto može promijeniti, a još manje natjerati gradske tvrtke da rade sukladno zakonu, odnosno da u slučaju nepoštivanja zakonskih odredbi, za takvo nezakonito postupanje odgovaraju.

Nepotrebna tvrtka iz ovog primjera je Spalatum DMC, a nepotrebni direktor nepotrebne tvrtke gospodin Ante Šunjić i, naravno, svakodnevni smo svjedoci grananja nepotrebnih i štetnih poslova iste i sličnih tvrtki. No izbor najnepotrebnije svakako je puno teži zadatak. Jer on je dodatno otežan činjenicom što je cijena mozga domicilnog stanovništva koje bi bilo što imalo pravo pitati odavno pala ispod dvije marke, dočim je raskoš nadmene pameti sve brojnijih “spaltuma“ ekspandirala do tipično hrvatskih epidemijskih razmjera.

G®IST – Građanska inicijativa Split
08. 09. 2020.