IVO BALDASAR – POSLJEDNJI MEĐU KRADLJIVCIMA BEDEMA CONTARINI?!

they-shoot-horses-dont-they-8

Masakr GUP-a motornom pilom s posebnim osvrtom  na dio povijesne jezgre i pješačke zone

Kažemo li kako najozbiljnije sumnjamo da je gradonačelnik Splita kriminalac, ili da na temelju njegovih protuzakonitih radnji protiv Ive Baldasara treba povesti kazneni postupak, riskiramo (protu)tužbu po više osnova (npr. KZ gl. XV). Time bismo se lakomisleno izložili sudovanju u kojemu bismo trebali imati povjerenja u pravnu državu i njene institucije, a to povjerenje – da ga posuđujemo u svih građana zajedno – teško da bi dostajalo i za prometnu nezgodu čija je financijska vrijednost tek nešto veća od 50 eura, a kamoli za sporenje oko investicijskog projekta Contarini čija se financijska vrijednost procjenjuje većom i od 50 milijuna eura.
No, ako ne kažemo da osnovamo sumnjamo kako je gradonačelnik Baldasar sporazumom s investitorom projekta Contarini gradu Splitu učinio, te i dalje čini, nesagledivu štetu, a imamo saznanja i potvrde da je upravo tako, tada spadamo u one koji su znali za neko kazneno djelo, a nisu ga prijavili te se slobodno možemo osjećati njegovim supočiniteljima (KZ gl. III).
Prema tome, da ne budemo onaj prečesti kadija koji i tuži i sudi, iznesimo naprosto neke relevantne dokumente i činjenice u nadi da nakon njih neće ‘nekvalificirani i šakalski’ mediji morati obavljati posao DORH-a, a ‘kvalificirani i prezaposleni’ DORH koncentrirano brojiti krunicu.
Da bismo se poslije još svi iskreno ‘čudili’ što i bedeme kradu, zar ne…

Neka ne cvate niti jedan od dokumenata koji razotkrivaju manipulacije projektom Contarini

- Sporazum o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju stambeno-poslovne građevine radnog naziva “Contarini“ u Splitu i javno-prometne površine na dijelu čest. zem. 9381/7 i 9381/24 k.o. Split – sklopljen između Grada Splita i Investitora, klasa: 022-05/13-03/800, urbroj: 2181/01-01-13-1 od 19. 09. 2013.

Sporazum Baldasar Investitor

- Potvrda izmjene glavnog projekta, oznake ZOP:CONTARINI od kolovoza 2011. – od 14. 05. 2014.

Ocitovanje UO PUG GS 03_09_2014

- Zaključak Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Splita – Odsjek za pravne poslove kojim se poziva podnositelja zahtjeva za ZOP:CONTARINI da uskaldi Idejni projekt s odredbama GUP-a Grada Splitaklasa: UP/I 350-05/08-01/1007, ur.broj: 2181/01-03-03/04-15-0094 od 23.04.2015

UP_I 350-05_08-01_1007 2015_04_23

Ukratko, niti jedan od ova tri dokumenta o projektu Contarini gradski vijećnici nisu dobili niti će dobiti, a dobili su mnoge koje ih trebaju navesti na posve pogrešne zaključke i u slučaju izglasavanja izmjena GUP-a učiniti ih suodgovornima za nezakonite radnje oko projekta Contarini.
Da bi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Splita na čelu s pročelnikom Vojkovićem ostao “čist” odnosno da bi potvrdio da radi po zakonu i  izbjegne tužbu stranke u postupku, dostavio je stranci (tužiteljima na izdanu lokacijsku dozvolu Contarini) Zaključak kojim UPRAVNI ODJEL GRADA SPLITA DAJE ROK OD 30 DANA BRAĆI GRISOGONO i HEP-u DA USKLADE IDEJNI PROJEKT S GUP-om. Ako to ne obave, a ne mogu jer u GUP-u nema slučaja Contarini, okončava se postupak izdavanja lokacijske dozvole.
Da se to ne bi dogodilo svjedočit ćemo presedanu kojim na dnevni red Gradskog vijeća dolazi ZAHTJEV PLEMENITIH DE GRISOGONA DA GRADSKO VIJEĆE GUP USKLADI S IDEJNIM PROJEKTOM CONTARINI! ZAHTJEV ZA IZMJENU GUP-a za projekt Contarini

Svoj zahtjev de Grisogoni ‘osnažuju’ pravnim mišljenjem prof. dr. sc. Hrvoja Kačera (zaprimljenog u Gradu 23. 04. 2015.) po kojemu vijećnici neće uraditi nikakvu štetu ako odobre prilagodbu GUP-a Idejnom projektu Contarini, dapače, konačno će se postaviti aktivno! Ne postave li se tako, Kačer upozorava vijećnike kako će skriviti ogromnu financijsku štetu i Državi i Gradu.
Eto školskog primjera manipulacije vijećnicima: uskrate se informacije potrebne za odlučivanje, kreira protuzakonita odluka i priprijeti vijećnicima ako je ne prihvate da će baš oni biti krivci za nekakvu štetu.

Protuzakonitost prijedloga investitora je u tome što se GUP, a pogotovo uvjeti za zonu A koja je pod najstrožom konzervatorskom zaštitom, ne mogu mijenjati bez odobrenja konzervatora i to lokalne razine (konzervatorski odjel Split), nacionalne razine (Hrvatsko vijeće za kulturna dobra) i međunarodne razine (ICOMOS – UNESCO).
Nasuprot zahtjevu Investitora predlažemo da gradski vijećnici od predsjednika Gradskog vijeća zahtijevaju da im se dostave: konzervatorska podloga i izdane potvrde Ministarstva kulture, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i nadležnog tijela UNESCO-a da zahvat Contarini nema negativnog utjecaja na iznimnu univerzalnu vrijednost kulturno-povijesne cjeline Splita temeljem koje je ta cjelina upisana na Listu svjetske baštine.
Upravo je impresivno kako ni investitor ni gradonačelnik Baldasar ne mare za daljnje eskaliranje već izazvanog međunarodnog skandala, niti mare za to što je Kaznenim zakonom RH zatvorom kažnjiva čak i namjera promjene svojstva kulturnog dobra bez potrebnih odobrenja. Naravno, oni ne mare ni za zaključak stručne službe Grada koja od investitora zahtijeva potpuno suprotno ponašanje, a to je da do kraja svibnja investitor uskladi idejni projekt s postojećim GUP-om. Štoviše, od vijećnika se taj zaključak svjesno skriva, što ukazuje na to da će, kao i u slučaju PUP-a, konačnu riječ opet morati imati sudska vlast.

Neka cvatu tisuće stihijskih izmjena GUP-a

No nakon dokumenata i činjenica o projektu Contarini, i to upravo onih koje je gradonačelnik Baldasar odlučio zatajiti vijećnicima uoči skore 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, recimo još samo toliko da je cijela za 18. svibnja 2015. zakazana “tematska rasprava Izmjena i dopuna PPUG-a i Izmjena i dopuna GUP-a“ ogledni primjer prodavanja (m)uda pod bubrege!

Naime, Stručna analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu pokretanja postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita potpuno je nepregledna, odnosno miljama je udaljena od svake stručnosti. Ta ‘analiza’ nema niti elementarnu usporednu tablicu iz koje bi se moglo vidjeti koji su zahtjevi, od njih gotovo šest stotina, smatrani opravdanima, a bez toga je gotovo nemoguće sagledati stvarni opseg promjena. Sve što jest moguće jedino je zaključiti kako bi neusporedivo korektnije, poštenije i transparentnije bilo napraviti novi GUP nego ponuditi stotine ‘korekcija’ postojećega. Ali, u tom slučaju moralo bi se priznati da je riječ o brojnim i preozbiljnim promjenama namjene prostora radi kojih bi bio nužan postupak javnog uvida i javnog izlaganja (čl. 98. i 99. ZPU), a upravo je to gradonačelniku bio cilj izbjeći.

Ista je lakonska ‘stručnost’ primijenjena i u pogledu prometa, čija je ‘analiza’ uz zaprimljene inicijative apsolvirana ne jedinom, ali zato vrlo krupnom laži: “Usvojena Prostorno-prometna studija šireg područja grada Splita, Zagreb prosinac 2011. g. uglavnom je postavila strateške smjernice za razvitak prometnog sustava šireg područja grada Splita i povezivanje s postojećim prometnim sustavom Grada” (str. 231). No, riječ je ne samo o prometnoj studiji koja nikada nije pokazana ni javnosti ni Gradskom vijeću, nego i o studiji plaćenoj 9 milijuna kuna za koju je gradonačelnik još krajem 2013. izjavio da je “već zastarjela jer, život je krenuo u drugom smjeru!“ A sad vidimo i koji je to drugi smjer: smjer laganja i manipuliranja dokumentima ključnim za razvoj čak i naselja koje pretendira biti gradom, a kamoli grada koji još pretendira biti metropolitanskim!

Uostalom, zašto bi samo Dubrovnik imao osuđenog gradonačelnika, a samo Zagreb gradonačelnika koji je čas na slobodi a čas u istražnom zatvoru. Pa valjda i mi svoga konja za trku imamo!

G®IST - Građanska inicijativa Split
Split, 12. svibnja 2015.