NAKON TZV. TURISTIČKE PALAČE, PROJEKT CONTARINI JOŠ JE OPASNIJE POIGRAVANJE OPSTANKOM SPLITSKE POVIJESNE JEZGRE NA UNESCO-voj LISTI SVJETSKE BAŠTINE

20150516_204551

Upozorenje Gradskom vijeću Grada Splita

Premda su prilozi za 27. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Splita – 18. 05. 2015. – odnosno tematsku raspravu o Izmjenama i dopunama PPUG-a i GUP-a upravo prekrcani gomilama nejasnih, nedorečenih, dvojbenih, kontradiktornih… informacija i dokumenata, temeljem kojih ozbiljno sumnjamo u suvislost rasprave o stotinama poduzetničkih i nepoduzetničkih zahtjeva i inicijativa, posebnu pažnju Gradskog vijeća, u slučaju da se planirana rasprava ipak pokreće, skrećemo na točku 1. 3. bedem Contarini, jer su za raspravu i odlučivanje o njoj gradskim vijećnicima uskraćeni neki ključni dokumenti bez kojih cijelo Gradsko vijeće srlja u nezakonite radnje oko projekta Contarini, a koje će neminovno imati ozbiljne posljedice za GUP-om jasno i precizno definiranu pješačku zonu, posljedice za Povijesnu jezgru grada Splita i njeno mjesto na UNESO-voj Listi svjetske baštine, kao i brojne druge negativne međunarodne implikacije.

Opširnije i dokumentirano u nastavku.

Poštovani izabrani predstavnici izvršne vlasti grada Splita!

Ne znamo za Vaš, ali za naš ukus počinjemo Vam se prečesto obraćati uoči sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, a kako bismo vas upozorili na preozbiljne pravne ‘propuste’ koji znaju eskalirati i do zabrinjavajućih nezakonitosti u pripremi i procesu donošenja odluka Gradskog vijeća Grada Splita.

U vezi s nekim od takvih zbivanja, npr. tzv. plodouživanjem Turističke palače i očekivanim raspisivanjem natječaja za njezinu rekonstrukciju, Gradsko vijeće Splita već smo upozorili (30. 09. 2014.) da će se, ako do njega dođe, NATJEČAJ ZA “PLODOUŽIVANJE TURISTIČKE PALAČE“ TEMELJITI NA NEZAKONITO IZDANOJ GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI te da ćemo u slučaju pokušaja zanemarivanja te činjenice podignuti kaznenu prijavu protiv naredbodavca i kreatora njene rekonstrukcije i plodouživanja, kao i prijaviti tu nezakonitost nadležnim međunarodnim tijelima UNESCO-a, odnosno ICOMOS-a.

Gradsko Grada Splita posve je ignoriralo to upozorenje unatoč činjenici što unutar Zone “A“, ili Kuturno-povijesne cjeline grada Splita koja je na Listi kulturne baštine UNESCO-a, vrijedi:

a) potpuna zaštita povijesne strukture sa sustavom mjera koji ne dopušta ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina

b) svaka intervencija u prostoru mora imati prethodno odobrenje konzervatora

c) za promjenu svojstava dobra nužno je ishođenje mišljenja Hrvatskog vijeća za kulturna dobra

d) za sve zahvate koji utječu na iznimnu univerzalnu vrijednost dobra mora se s UNESCO-vim Odborom za svjetsku baštinu iznači rješenje potpunog očuvanja izuzetne vrijednosti dobra.
SVE NAVEDENO PODJEDNAKO VRIJEDI I ZA TZV. PROJEKT CONTARINI koji kao posebna točka (1.3. “Bedem Contarini”) stiže na dnevni red 27. sjednice Gradskog vijeća i to sa 63 mb rješenja, presuda, zahtjeva i mišljenja koji se korisnički ne mogu otvoriti (!), a čak da vam to (ako ste informatički stručnjak) i pođe za rukom bit ćete prikraćeni za neke ključne dokumente koje su gradske službe ili/i gradonačelnik uskratili gradskim vijećnicima:

Sporazum Baldasar InvestitorSporazum o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju stambeno-poslovne građevine radnog naziva “Contarini“ u Splitu i javno-prometne površine na dijelu čest. zem. 9381/7 i 9381/24 k.o. Split – sklopljen između Grada Splita i Investitora, klasa: 022-05/13-03/800, urbroj: 2181/01-01-13-1 od 19. 09. 2013.

Ocitovanje UO PUG GS 03_09_2014Potvrda izmjene glavnog projekta, oznake ZOP:CONTARINI od kolovoza 2011. – od 14. 05. 2014.

UP_I 350-05_08-01_1007 2015_04_23Zaključak Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Splita – Odsjek za pravne poslove kojim se poziva podnositelja zahtjeva za ZOP:CONTARINI da uskaldi Idejni projekt s odredbama GUP-a Grada Splita  klasa: UP/I 350-05/08-01/1007, ur.broj: 2181/01-03-03/04-15-0094 od 23.04.2015

Ukratko, niti jedan od ova tri dokumenta o projektu Contarini gradski vijećnici nisu dobili, a dobili su mnoge koje ih trebaju navesti na posve pogrešne zaključke i u slučaju izglasavanja izmjena GUP-a učiniti ih suodgovornima za nezakonite radnje oko projekta Contarini.

O tome zašto se ti dokumenti skrivaju od Gradskog vijeća Splita, svoje smo mišljenje već iznijeli: http://www.gist.hr/?p=1005; o spornosti prijedloga koji u vezi s projektom Contarini stiže pred Gradsko vijeće informirali su već i neki portali: http://www.h-alter.org/vijesti/deal-se-zove-contarini; o genezi problema oko bedema Contarini također je u nekoliko navrata argumentirano pisano: Bedem Contarini – splitska Varšavska, Druga smrt bedema Contarini

No, ako sve to još uvijek nije dovoljno, pa izvršna splitska gradska vlast i dalje misli da se boljitak i razvitak Splita, kao i njegova stremljenja da bude europskom prijestolnicom kulture mogu temeljiti na kršenju međunarodnih normi, kao i kršenju kaznenog zakona RH (čl. 319. i 320.), onda ne samo da nema pomoći takvoj izvršnoj vlasti, nego će posljedice njenoga sljepila vrlo skoro iskusiti cijeli grad.

Ne sumnjamo uopće da će sadašnji gradonačelnik, kao što je to uostalom i do sada revno činio, krivnju za takva izgledna događanja pokušati svaliti upravo na one koji na nezakonitosti upozoravaju, no da se takvih podvala bojimo već nas odavno ne bi bilo.

U nadi, međutim, da će unatoč ovom kao i brojnim drugim pokušajima gradonačelničke manipulacije odlukama Gradskog vijeća, ono jednom konačno ipak pronaći snage da se takvim pokušajima othrva, srdačno svih pozdravljamo i želimo vam da odlučujete savjesno, razborito i informirano.

G®IST – GRAĐANSKA INCIJATIVA SPLIT
U Splitu, 15. svibnja 2015.