Splitski WikiLeaks ili što se događa s planom upravljanja povijesnom jezgrom

Setnica 1

Objavljivanje  transkripta u prilogu samo je prvi u nizu dokumenata o radu na Planu upravljanja Povijesnom jezgrom za koje smatramo da javnost s njima mora biti upoznata, jer taj transkript nije tek iznimka ili eksces u radu Povjerenstva, nego slučaj nakon kojega se javnost sve intenzivnije obmanjuje gotovošću Plana upravljanja dok se osnovni dijelovi Plana, odnosno njegov sadržaj uporno skrivaju čak i od samih njegovih dionika, a kamoli od javnosti. Budući da takvu praksu ni do sada nismo podržavali, želimo javnosti ne samo ponuditi vlastita stajališta različita ili protivna nekim drugima, nego i pokazati dokumentaciju i argumentaciju na kojoj se ta stajališta zasnivaju, kako bi se i u javnosti, a i u Gradskom vijeću koje je Povjerenstvo konstituiralo, o njegovom radu i rezultatima mogli donositi meritorni zaključci i odluke.

Transkript radionice Modeli upravljanja PJ – ožujak 2015

Sažeci izlaganja na radionici o Modelima upravljanja PJ 

 ŠTO SE DOGAĐA S PLANOM UPRAVLJANJA POVIJESNOM JEZGROM SPLITA I PLANOM UPRAVLJANJA PODRUMIMA DIOKLECIJANOVE PALAČE?

Da se ne vraćamo na početak ili početke pokušaja izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom, podsjetimo da je samo u posljednjoj godini nekoliko puta najavljivano njegovo dovršenje:

02. 12. 2014. Stav
Plan upravljanja bit će u ožujku na Gradskom vijeću
Dugoočekivani Plan upravljanja prema najavi sociologa Mirka Petrića biti će u ožujku na sjednici Gradskog vijeća Splita.
http://stav.cenzura.hr/plan-upravljanja-bit-ce-u-ozujku-na-gradskom-vijecu/

19. 07. 2015. Slobodna Dalmacija
Bitka za Palaču: Dioklecijan se u zemlji okreće
Siniša Kuko: Na Gradsko vijeće Plan ide krajem godine
http://slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/articleId/293150/Default.aspx

08. 10. 2015. Slobodna Dalmacija
UNESCO-ov grad već 3 godine čeka plan upravljanja jezgrom
Moguće je očekivati da se dokument usvoji do Nove godine – kaže dogradonačelnik Kovačević
Split Jezgra Plan 08.10.2015sm

Istodobno, najave o dovršenju Plana, bez obzira koliko ono bilo i nužno i poželjno, nije uopće pratila aktivnost koja bi to dovršenje garantirala:

- Umjesto da u godini u kojoj se to dovršenje sve više približava, rad Povjerenstva zaduženog za njegovo donošenje bude sve jači i češći, predsjednik Povjerenstva koji najavljuje dovršenje Plana do Nove godine, to isto povjerenstvo uopće ne saziva. Točnije, Povjerenstvo je predzadnju (X.) sjednicu pod predsjedanjem Gorana Kovačevića imalo 18. XII. 2014., dakle prije gotovo godinu dana, a zadnju (XI.) imalo je 24. VI. 2015, odnosno prije skoro pola godine!

- Stanje, posve očigledno, nije bolje ni u znanstvenom timu: “Jako smo se iscrpili radeći taj posao – priznaje prof. dr. sc. Lidija Petrić, profesorica na splitskom Ekonomskom fakultetu i koordinatorica tima. – Na neki način, našli smo se u sendviču između Grada s jedne strane koji je poprilično inertan, Ministarstva kulture koje zapravo ne želi sudjelovati u izradi tog dokumenta te različitih udruga koje imaju svoje partikularne interese.“ http://slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/articleId/293150/Default.aspx

- Građanska inicijativa Split posve je suglasna sa svim ocjenama profesorice Petrić: i da je Grad poprilično inertan, i da Ministarstvo kulture zapravo ne želi sudjelovati u izradi Plana, i da je znanstveni tim, odnosno ono što je od njega ostalo, jako iscrpljen, i da udruge imaju svoje partikularne interese!
Ono što nam jedino nije jasno jest kako se pri takvom turobnom stanju sve žustrije, revnije i odlučnije najavljuje zgotovljavanje i usvajanje Plana?

Da je to posve nemoguća misija, vidljivo je najjasnije iz zbivanja na najznačajnijem ovogodišnjem susretu aktera koji bi trebali zgotoviti Plan, točnije prigodom Radionice na temu Sustava upravljanja Povijesnom jezgrom Splita održane 25. 03. 2015.

- Naime, znanstveni je tim izgleda bio toliko iscrpljen da je Radni materijal za raspravu na radionici profesorica Petrić radila sama, pa premda je u zaglavlju tog rada stajalo kako se konzultirala s brojnim članovima znanstvenog tima i drugim stručnjacima, upravo su se pojedini konzultirani članovi znanstvenog tima od predloženih modela profesorice Petrić izričito distancirali pri kraju radionice!

- Premda i na ovoj radionici često apostrofirani, za Ministarstvo kulture i Konzervatorski odjel u Splitu radionica je bila samo još jedan u nizu događaja koji se njih ne tiče podjednako kao ni tema modela upravljanja povijesnom jezgrom i podrumima Dioklecijanove palače.

- Osim skromnošću svojih izlaganja na samoj radionici, predstavnici Grada Splita svoju su inertnost pokazali i nakon radionice, budući da svoju obavezu da u roku mjesec dana svim sudionicima učine dostupnim transkript radionice nisu ispunili ni nakon dva mjeseca!

- I eto nas ponovo kod partikularnih interesa različitih udruga, koje će vjerojatno same posvjedočiti u čemu se ti interesi sastoje. Što se Građanske inicijative Split tiče stalo nam je bilo i jest da se ni Gradu Splitu ni njegovom Gradskom vijeću ne pružaju ni lažne nade ni lažna obećanja o dovršenosti plana upravljanja Povijesnom jezgrom, a osobito nam je stalo da se takve neutemeljene projekcije više ne najavljuju nakon Radionice na kojoj su ponuđene tek skice za moguće pristupe upravljanju Povijesnom jezgrom koje s bilo kakvim ozbiljnim odnosno razrađenim modelom upravljanja nemaju nikakve veze!

- Posve i sami svjesni da su umjesto Modela upravljanja Povijesnom jezgrom ponudili tek hipotetske nabačaje – bez relevantnih pokazatelja i postojećeg i poželjnog stanja, a također i načina prijelaza iz jednog u drugo stanje – znanstveni tim i Grad Split odjednom ukidaju radionice kao poželjan način rasprave o modelima te začudo izlaze s “razradom“ modela koji je znanstvenom timu prethodno bio posve neinteresantan, tzv. Prijedlog modela upravljanja PJS temeljen na unutranjem preustroju gradskih službi.

- Taj prijedlog tobože temeljen na unutarnjem preustroju gradskih službi, a zapravo stvarajući papirnati okvir za daljnje bezrazložno bujanje i službi i tijela gradske uprave, ponovo predstavlja profesorica Petrić na sjednici od 24. 06. 2015., no ovaj put ne pozivajući se na iscrpljeni znanstveni tim, nego u pomoć dovodeći kolegu doc. dr. Marka Hella. Nakon što je i taj bezobrazno loše sastavljeni prijedlog modela doživio slične opravdane kritike kao i prehodna proizvoljna modeliranja, znanstveni tim odnosno njegovi ostaci svoju nemoć pokušavaju kompenzirati traženjem da udruge same predlože “vlastite“ modele, do kraja devalvirajući onaj dio Operativnih smjernica za implementaciju Konvencije o zaštiti svjetske baštine  (tč. 108 -118) bez kojih su takva modeliranja posve beskorisna i besmislena.

- No da sve ne bi ostalo na jednim partikularnim interesima pokraj ili protiv drugih, Građanska inicijativa Split bila je slobodna – umjesto nezainteresiranog i indolentnog Grada Splita – temeljem tonskog zapisa udruge Teserakt, sama ponuditi transkript održane radionice koji smo svim sudionicima Radionice i poslali još 18. lipnja 2015.

- Ako s tim transkriptom nakon nekoliko mjeseci upoznajemo i cjelokupnu javnost, to znači da želimo spriječiti sve jasniju i sve izričitiju tendenciju i “nezinteresiranih“ predstavnika Grada Splita i “iscrpljenih“ predstavnika znanstvenog tima u Povjerenstvu, da se dosadašnji rezultati rada predstavljaju kao završeni Plan upravljanja. Naime, ako je suditi po sažetku i transkriptu radionice te po misterioznosti kojom je obavijena sva daljnja aktivnost “znanstvenog tima“ na dovršenju Plana upravljanja, onda Grad Split vrlo skoro očekuju dokumenti posve nalik onima iz blamaže Grada Splita u vezi s izradom Strategije kulturnog razvitka, kao i u vezi s Kandidaturom za europsku prijestolnicu kulture.

Uostalom pogledajte transkript i/ili sažetak transkripta Radionice o modelima upravljanja jezgrom pa probajte sami prosuditi čemu bi mogao biti nalik skori Plan upravljanja!

Objavljivanje ovog transkripta samo je prvi u nizu dokumenata o radu na Planu upravljanja Povijesnom jezgrom za koje smatramo da javnost s njima mora biti upoznata, jer taj transkript nije tek iznimka ili eksces u radu Povjerenstva, nego slučaj nakon kojega se javnost sve intenzivnije obmanjuje gotovošću Plana upravljanja dok se osnovni dijelovi Plana, odnosno njegov sadržaj uporno skrivaju čak i od samih njegovih dionika, a kamoli od javnosti. Budući da takvu praksu ni do sada nismo podržavali, želimo javnosti ne samo ponuditi vlastita stajališta različita ili protivna nekim drugima, nego i pokazati dokumentaciju i argumentaciju na kojoj se ta stajališta zasnivaju, kako bi se i u javnosti, a i u Gradskom vijeću koje je Povjerenstvo konstituiralo, o njegovom radu i rezultatima mogli donositi meritorni zaključci i odluke.

G®IST – Građanska inicijativa Split
29. 11. 2015.