NE POIGRAVAJMO SE MJESTOM SPLITA NA LISTI BAŠTINE UNESCO-a

IMG_20150826_220557

Premijeru Vlade RH, gospodinu Timu Oreškoviću
Ministru kulture RH, gospodinu Zlatku Hasanbegoviću
Gradonačelniku Grada Splita, gospodinu Ivu Baldasaru
Gradskom vijeću Grada Splita, gospodi Vijećnicima

Poštovani,

Izrazito zabrinuti za budućnost Povijesne jezgre Splita, a temeljem recentnih saznanja iz pisma Direktora Centra za svjetsku baštinu, Njegove ekscelencije Kishore Raoa, upućenog još 6. svibnja 2015. godine Veleposlaniku pri Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri UNESCO-u, gospodinu Ivu Goldsteinu (u prilogu), a uz pismo gospođe Sanje Šaban, tadašnje doministrice u Ministarstvu kulture, proslijeđeno Gradu Splitu 10. prosinca iste godine (u prilogu), pozivamo vas na pravovremenu i odgovornu reakciju kako bi se spriječilo ugrožavanje statusa Splita na Listi svjetske baštine UNESCO-a.

U Splitu trenutno traje rasprava o dokumentu nazvanom Nacrt plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i podrumima Dioklecijanove palače, neverificiranom od stručnjaka i institucija, a koji se kani predložiti Gradskom vijeću Splita na usvajanje, nakon što ga je – uz protivljenje članova Povjerenstva i potpisnika ovog pisma – usvojilo Povjerenstvo imenovano za njegovu izradu prije četiri godine, a nakon što prethodno na Gradskom vijeću Splita nije usvojen raniji Nacrt plana tvrtke SolArc.

S obzirom da nam sadržaj oba priložena pisma do prije nekoliko dana nije bio poznat, a zacijelo je bio i morao biti poznat i predstavnicima Ministarstva kulture, i pročelniku KO Split Radoslavu Bužančiću, i gradonačelniku Splita Ivu Baldasaru, i najmanje dvjema članicama Hrvatskog povjerenstva za UNESCO koje su ujedno i članice splitskog Povjerenstva za izradu nacrta Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i podrumima Dioklecijanove palače, prof. dr. sc. Ingi Tomić Koludrović i prof. dr. sc. Ivani Prijatelj Pavičić, upozoravamo da su prigovori sadržani u pismu koje je uputio gospodin Kishore Rao u ozbiljnoj mjeri zanemareni u predloženom nacrtu Plana upravljanja pa stoga molimo da im se posveti puna pozornost.

U pismu UNESCO-a posebno je istaknuto:

a) nekontrolirano djelovanje u zoni A konzervatorske zaštite na Bedemu Contarini
Citiramo: “Stoga se mora zaključiti da odobreni projekt nije uvažio zabrinutost ICOMOS-a.“ te dalje: “Država članica se nije osvrnula na kritike koje je iznijela udruga GIST, a koje joj je proslijedio WHC.“

b) nedostatak kontakt-zone
Citiramo: “Država članica izjavljuje da po njenom mišljenju nije potrebno odrediti kontaktnu zonu“
te dalje: “ICOMOS je i dalje čvrstog stava da bi Zona B trebala biti službeno utvrđena kao kontaktna zona.“

c) nedostatak izjave o iznimnoj univerzalnoj vrijednosti kulturnog dobra.
Citiramo: “ICOMOS također ponavlja svoje preporuke koje bi trebale biti uvrštene u završni plan:
- Jasna revidirana izjava o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti kulturnog dobra upisanog na Popis svjetske baštine koja će zamijeniti i proširiti izjavu o značaju iz 1979.“

Sve su to točke na koje – uz nužnu hitnu izradu konzervatorske podloge prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, člancima 55, 56. i 57. – kontinuirano upozoravaju potpisnici ovog dopisa, a bez kojih nije moguće izraditi operativan Plan upravljanja i proći njegovu verifikaciju kroz UNESCO, što bi, nakon davno uočenih negativnih trendova u jezgri, posljedično moglo dovesti i do formalnog brisanja Povijesne jezgre Splita s Liste svjetskih dobara.

U svjetlu činjenice da je tek u travnju 2015. potpisan ugovor između Grada Splita i Ministarstva kulture o izradi konzervatorske podloge – no bez osiguranih sredstava financiranja i bez rokova!!! – a pozivajući se i na pismo iz Centra za svjetsku baštinu, zahtijevamo da se krajnje odgovorno pristupi svim navedenim činjenicama i zaustavi eventualno prihvaćanje Plana po principu “bolje išta nego ništa“, jer bi to moglo prouzročiti nesagledive negativne posljedice po kulturnu baštinu i status grada Splita.

UNESCO 06.05.2015.   UNESCO 06.05.2015. engl   Pismo MK za gradonacelnika Splita 10.12.2015.   UGOVOR KonzPodloga IV 2015

Srdačno i u očekivanju hitnog odgovora,

Boran Vrandečić, G®IST – Građanska inicijativa Split
Srđan Marinić, MARJAN – Društvo za zaštitu i unapređenje Marjana
Diana Magdić, TESERAKT – Udruga za interdisciplinarna istraživanja

U Splitu, 11. ožujka 2016.