Povijesna jezgra Splita kao četrdeset i druga rupa na svirali Grada Splita

P1070456

Poštovani gospodine Kovačević, predsjedniče Povjerenstva za izradu nacrta plana upravljanja PJ Splita i plana upravljanja Dioklecijanovim podrumima!

Na osnovi vašeg cirkularnog pisma od 07. 10. 2016. kojim dajete na znanje članovima Povjerenstva da je Ministarstvo kulture vratilo Nacrt plana upravljanja PJ Splita i plana upravljanja Dioklecijanovim podrumima na doradu jer su uočeni ozbiljni nedostaci – i kojim nas informirate: “Na idućoj sjednici Gradskog vijeća izvijestit ćemo vijećnike o tijeku dosadašnjih aktivnosti te predočiti mišljenja i stavove Ministarstva kulture i Znanstvenog tima” – izražavamo oštar protest na već uobičajeno zaobilaženje Povjerenstva, tijela koje je jedino dobilo mandat Gradskog vijeća da izradi Prijedlog PU.

Podsjećamo na vaše pismo-informaciju od 09. 03. 2016:
“Napominjemo da u sklopu javne rasprave sve primjedbe i komentare na dokument treba uputiti pismenim putem (elektronički ili poštom) u naznačenom roku od 30 dana. Svi dostavljeni prijedlozi/komentari će se prikupiti i sistematizirati po područjima, te će se po isteku propisanog roka dostaviti izrađivačima (Znanstvenom timu) i cijelom Povjerenstvu na uvid.

Izrađivači (Znanstveni tim koji je izradio dokument) poznaju sadržaj i metodologiju po kojoj je izrađen, odgovaraju na primjedbe/komentare te one koje smatraju opravdanim predlažu da se usvoje i uključe u aneks Plana. Nakon izrade aneksa, isti se prilaže Planu. Potom se saziva sjednica Povjerenstva sa zadaćom usvajanja aneksa i prosljeđivanja ukupnog dokumenta (već usvojenog Nacrta prijedloga Plana i aneksa) predstavničkom tijelu.”

Poštovani gospodine Kovačević, ni vi, ni tzv. Znanstveni tim niste dobili mandat da sami odlučujete u ime cijelog Povjerenstva kakav će biti izvještaj Gradskom vijeću Splita ili eventualni prijedlozi za izlazak iz ove situacije, u koju ste nas doveli. Ignorirali ste na duži period Povjerenstvo, proceduru, kritike i prijedloge najvećeg dijela civilnih udruga i dobili neupotrebljivih 1200 stranica, a izgubili dragocjeno vrijeme.

Najgore je što od takve prakse koja vodi u puko političko arbitriranje ne odustajete, pa Vas ovim putem informiramo da ćemo, ukoliko ne otkažete točku za PU na sljedećoj sjednici GV, zbog očiglednog nepoštivanja procedure, netransparentnosti, nepripremljenosti zaključaka Povjerenstva i mogućeg dovođenja u zabludu članova Gradskog vijeća, upravo Vas smatrati osobno odgovornim za brutalnu manipulaciju cijelim projektom, a udruge koje su stalno upozoravale na pogrešno vođenje rada bit će prisiljene obratiti se direktno i putem medija Gradskom vijeću i građanima Splita, a i drugim nadležnim institucijama, kako bismo spriječili Vaš pokušaj da ‘dovršavate’ izradu ovog za Grad Split prevažnog dokumenta na način posve suprotan prethodnim odlukama Gradskog vijeća i rješenjima o radu Povjerenstva.

Pozivajući Vas, dakle, još jednom na poštivanje procedure i transparentnosti očekujemo da odustanete od najavljenih postupaka i sa sjednice Gradskog vijeća povučete točku 42.
42.  Izvješće o radu  Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače

Osim otkazivanja točke o PU na sljedećoj sjednici GV-a, očekujemo i najhitnije sazivanje sjednice Povjerenstva kako bi bili raspravljeni prijedlozi i primjedbe s javnih rasprava, primjedbe članova Povjerenstva i primjedbe Ministarstva kulture i na temelju toga donijeti zaključci Povjerenstva.

S poštovanjem
Građanska inicijativa Split
Udruga Teserakt

Split, 12. listopada 2016.