PRIOPĆENJE KOORDINACIJE UDRUGA Alarm za gradsku jezgru Splita

Autor: Leo Nikolić

Danas su Koordinacija gradskih udruga i znanstveni tim iz Povjerenstva za izradu Nacrta plana upravljanja gradskom jezgrom Splita javnosti poslali priopćenje kojim upozoravaju na ozbiljnost stanja u povijesnoj jezgri Splita. Na početku se skreće pažnja da se trenutni vlastodršci hvale porastom turističke potrošnje u njemu, istodobno intenzivno radeći na devastaciji svega najvrednijega što turizam uopće omogućuje, prije svega povijesne jezgre Splita s Dioklecijanovom palačom i podrumima

sg1

 

 

Podsjetimo da Koordinacija gradskih udruga i znanstveni tim iz Povjerenstva za izradu Nacrta plana upravljanja gradskom jezgrom Splita već dvije godine s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim odjelom u Splitu vode mukotrpnu borbu da se konačno dobije plan upravljanja povijesnom jezgrom kakav Split zaslužuje, a ne kakav su dogovorili autor bivšeg plana Izraelac Giora Solar i tadašnji namjesnik Konzervatorskog odjela u Splitu Goran Nikšić.

Koordinacija naglašava da umjesto da konačno prihvate svoj dio odgovornosti za izradu novog Nacrta plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita, Konzervatorski odjel u Splitu i Ministarstvo kulture RH natječu se kako bi usporili, ugrozili i onemogućili izradu tog plana, o čemu je nužno izvijestiti kako cjelokupnu hrvatsku javnost tako i sve međunarodne čimbenike kojih se to tiče: UNESCO, ICOMOS, Vijeće Europe.

‘Odlučni da takav odnos nećemo dalje trpjeti i da ćemo se za izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom boriti svim raspoloživim demokratskim sredstvima, ovdje dodatno želimo iznijeti i minimum očekivanja zainteresirane javnosti u vezi s povijesnom jezgrom Splita, jer nećemo dopustiti ni njezinu nemilosrdnu daljnju devastaciju, a ni privatiziranje odlučivanja o njoj od strane bilo kojega ministarstva ili njegovih ekspozitura. U tom smislu, kako je Split pred lokalnim izborima, svim aktualnim kandidatima za gradonačelnika, kao i listama za gradsko vijeće iznosimo naše zahtjeve u vezi s povijesnom jezgrom Splita i očekujemo da se o njima kandidati izjasne kako bi građani znali koga i zašto biraju’, stoji u priopćenju.

‘Za povijesnu jezgru Koordinacija ne nudi kodeks jer on tek treba proizaći iz novog Plana upravljanja koji pokušavamo graditi na najdemokratskiji mogući način, nego listu zahtjeva. Mi iz udruga što bismo htjeli da se zna što se i zašto u jezgri događa, iznosimo sljedeće zahtjeve:

1. Zahtijevamo proglašenje moratorija na investicijsku gradnju u povijesnoj jezgri sve do izrade novog Plana upravljanja njome. (Ne odnosi se na manje rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata.)

2.
 Tražimo proglašavanje ništavnim svih građevinskih planova ili izdatih dozvola koje sadrže uvođenje prometa ili planiranje garaža u povijesnoj jezgri/pješačkoj zoni.

3. Posebno se traži javna prezentacija glavnog projekta ‘Contarini’ te njegova prezentacija ICOMOS-u prije njegove potvrde, radi mogućeg izravnog negativnog utjecaja na status povijesne jezgre na listi UNESCO-a.

4. Tražimo transparentno trošenje novca namijenjeno povijesnoj jezgri, i to bez obzira na izvor sredstava (gradski – državni – europski fondovi), kao i suodlučivanje stanovništva koje živi u povijesnoj jezgri o načinu trošenja spomeničke rente te drugih gradskih sredstava namijenjenih revitalizaciji povijesne jezgre.

5. Umjesto dosadašnjeg ignoriranja i opstrukcije, zahtijevamo maksimalnu suradnju Ministarstva kulture i Konzervatorskog odjela u Splitu na izradi novog Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita, zajedno s ostalim utvrđenim sudionicima te preciziranje obaveza pojedinih sudionika u izradi tog plana kao i rokova potrebnih za njegovu izradu. Tražimo gradsku vlast koja će spriječiti pokušaje vraćanja ili popravljanja već odbačenog i nevažećeg tzv. Solarovog plana.

6. Tražimo najstrožu zaštitu povijesne jezgre Splita u granicama prijavljenim UNESCO-u 1979. godine. – tzv. A zona, te jednoznačno i hitno definiranje (odnosno vraćanje u prethodne šire okvire) kontaktne, tzv. B zone, kao i prijavljivanje te zone UNESCO-u.

7. Tražimo apsolutno transparentan rad Konzervatorskog odjela u Splitu (KOS) koji uključuje sljedeće:
- hitna izrada jasno revidirane izjave o Iznimnoj univerzalnoj vrijednosti dobra koja bi zamijenila i proširila Izjavu o značaju iz 1979, upravo onako kako to zahtijeva ICOMOS
- hitna inventarizacija kulturnih dobara kako u povijesnoj jezgri, tako i u kontaktnoj zoni
- uvid javnosti u sve planirane/započete radove u gradskoj jezgri pod nadležnošću ili u organizaciji KOS-a
- uvid javnosti u dosada izrađene konzervatorske podloge za povijesnu jezgru
- hitna i prioritetna izrada konzervatorskih podloga za cjelokupnu povijesnu jezgru Splita.

8. Od Ministarstva kulture, odnosno Konzervatorskog odjela u Splitu također se zahtijeva izrada modela tzv. Konzervatorskog upitnika radi transparentnog i lakšeg udovoljavanja konzervatorskim zahtjevima zainteresiranih dionika u povijesnoj jezgri (stanovnici, vlasnici poslovnih prostora, investitori).

9. Tražimo najstrože pridržavanje svih pravila o zabrani prometa u povijesnoj jezgri, kao i striktno uspostavljanje komunalnog reda i uklanjanje svih sadržaja koji narušavaju normalan život i izgled povijesne jezgre. Također tražimo pooštravanje gradske Odluke o komunalnom redu iz 2008. godine te reviziju Plana rasporeda kioska i naprava iz 2012. godine i za grad i za gradsku jezgru.

10. 
Tražimo zabranu organiziranja nautičkog sajma (Croatia Boat Show) u gradskoj luci, kao i svih sajmova sličnog tipa te njihovo trajno izmještanje na primjerenije i infrastrukturno pogodnije lokacije. Isto vrijedi i za gradskoj jezgri neprimjrena megakoncertna događanja koja i bukom i zagađenjem središnjeg gradskog prostora predstavljaju njegovu neprihvatljivu uzurpaciju i sistematsko uništavanje.

11. Nepridržavanje bilo kojega od ovih zahtjeva, koji predstavljaju minimum sadržan i u obavezama koje Split ima prema UNESCO-u, Koordinacija gradskih udruga u ime zainteresirane javnosti kontinuirano će prijavljivati UNESCO-u sve do njihovog poštivanja i ispunjenja.’