Gradska jezgra SAD ili Sindrom akceleracijske devastacije

Split je bitan 3

ŠTO POKAZUJU NAJNOVIJA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA SPLITSKE GRADSKE JEZGRE

Upoznajte se sa znanstveno dokazanim hranidbenim lancem: GRAD SPLIT ► SPLITSKA OBALA D.O.O. ► SALONACOOP-ROGOZNICA D.O.O ► AKCELERACIJA D.O.O. ► MYMEDIA…

Reći ćete da Vas pretjerano dosađujemo gradskim komunalnim neredom kojega opserviramo već treći put uzastopno. Iskreno i nama je već dosadilo. Zato smo se i odlučili za promjenu pristupa te smo na facebook stranici GRIST-a umjesto napornih analiza i prozivanja odgovornih konačno ponudili i malo akcije. Ne, nismo organizirali utrku od Solurata do vrha Marjana zvanu Skalinada 2014. Uvijek ispred svog vremena, mi smo dva dana ranije organizirali prednatjecanje za Skalinadu, koje se odvijalo od Prime Grad, pa obodom Gradske jezgre, preko Rive, sve do Solurata i tako smo omogućili da natjecatelji uopće krenu sa Solurata, jer bi inače zapinjali o bespravno instalirane reklamne panoe. Ali, da se previše ne hvalimo svojom avangardnošću, možemo našu skromnu Protoskalinadu i drukčije opisati. Evo opisa projekta u nastavku, a kome se ne čita može pogledati i VIDEO.

Splite naprid 2

BILLA JE, PA JE NEMA VIŠE… zapravo je video izvještaj s “terenskog istraživanja“ Građanske inicijative Split (GRIST), obavljenog u sklopu  projekta poklonjenog međunarodnoj neprofitnoj organizaciji Sociólogos Sin Fronteras (SSF), a koji je u javno-edukativne svrhe obavljen 19. travnja 2014. u prijepodnevnim satima. Provela ga je skupina sastavljena od Sedmero veleredarstvenih članova prigodno nazvana “Kaladur“, e ne bi li o bespravnom oglašavanju u gradskoj jezgri doznali nešto više nego što je to moguće dopisujući se s gradskom administracijom, blindiranom “žurnim naputcima o ustupanju postupanja prava na informaciju…“

I, moramo priznati da se “Kaladuru“ posrećilo!
Jer, dok vrijedni gradski službenik za informiranje šalje depešu  Splitskoj obali d.o.o. da nam odgovori tko i po kojim pravilima oglašava u gradskoj jezgri – jer oni u Gradu “to ne znaju“, a Konzervatori kažu kako se “to njih ne tiče“ – dotle smo već saznali da je Splitska obala d.o.o. još za Kerumove vladavine taj posao proslijedila Salonacoop-Rogoznici d.o.o i tu se mršavi teoretski dio ovoga istraživanja naglo završava…

Ali tad na scenu stupa “Kaladur“, koji negdje pri dnu Zagrebačke ulice tj. na polovici svog terenskog istraživanja doznaje da je divljim panoima gradsku jezgru ukrasila stanovita Akceleracija d.o.o, da bi već kod Lučke kapetanije iskrsnuo i sam akcelaracijski šef zatraživši od Kaladura pisano odobrenje za uklanjanje njegovog – o gradske stupe bespravno okačenog – vlasništva!

Nakon kraće rasprave – u kojoj je zaključeno da bi nalog za skidanje panoa možda morao postojati ako bi prethodno postojala dozvola za njihovo postavljanje! – Kaladur nastavlja sa svojim terenskim, da ne kažemo kliničkim istraživanjem te iz gradske jezgre uklanja i preostale “divljake“: s Rive, Matejuške, Solurata… a onda se GRIST ponovo baca na teoretski dio, u kojemu se nakon kraćeg googlanja očekivano doznaje da ni Akcelaracija d.o.o. nije posljednja u “divljem hranidbenom lancu“, jer tu postoji i stanovita www.mymedia.hr, ali o tome teoretskom rukavcu u narednom istraživanju.

Split je bitan 2

A ovdje, za kraj, vratimo se ponovo terenu ili empiriji kao izvoru svih spoznaja. Jer, ono što se skrušenim zapitkivanjem nikako ne može doznati od gradske uprave, vidimo, doznaje se kliničkom praksom, tj. praksom čišćenja gradske jezgre. Štoviše, ne samo da se dolazi do naručitelja, koncesionara, podkoncesionara, izvođača i podizvođača nelegalnih radnji u gradskoj jezgri, nego se lijepo vidi – čim se dvostrani tj. dvolični panoi stanu rastvarati – kako iz njih iskaču, a tko bi drugi, nego i nedavni i aktulani gradonačelnik… koji su se – čudna li čuda – koliko jučer, također bespravno oglašavali. No, to je, opet, stvar nekog trećeg istraživanja. Npr. istraživanja o stranačkim uplatama Mymediji za divlja oliti bespravna oglašavanja, koja više nisu samo stvar gradske jezgre, nego i invazije na kompletnu prometnu, a to znači i mentalnu (ako takva uopće postoji) mrežu grada.
Ako mislite da pretjerujemo, samo sačekajte tzv. europske izbore za nešto…

Za GrIST : GUČaK
Gradska udruga čudnovatih kljunaša