Mi – UNESCO, mi – ministrice = i di je zapelo?

tresnje hrvatske

U nastavku pogledajte korespondenciju u vezi gradnje na bedemu Contarini koja se odvijala jednog tjedna u travnju između GrISTA, direktora UNESCO-a i dvije HR ministrice. Od posljednjih još bez odgovora. Andrea i Anka javite se !!!!

16.04.2014.

Your Excellency Mr. Kishore Rao,
please find attached the copy of an article which refers to the start of construction within the zone of Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian listed on the World Heritage List.The article was published in today’s edition (15th April 2014) in the newspaper Slobodna Dalmacija and it refers on a project named “Contarini”.The article is titled “UNESCO has a positive attitude” (“UNESCO ima pozitivan stav“) and a sentence “Mr. Krsticevic noted that UNESCO was informed about the project and that they have a positive attitude about it” (“Krsticevic napominje kako je UNESCO obavjesten o projektu te da o njemu imaju pozitivan stav.”). *

According to that statement, would you please inform us if it is a truth
that UNESCO has a positive attitude on demolition of Venetian ramparts and respectively characteristics based on which is protected as cultural good, and also converting the pedestrian zone in to a zone of vehicular traffic, elimination of existing economic activities and more then over increasing endangerment of stability and safety of the existing surrounding protected buildings, that leads to endangerment of safety of residents and visitors?*

Also, were you informed about the latest version of that project (the one
that is to be built), since we believe that UNESCO/ICOMOS was supposed to be informed about the changes? Could you please share with us the version of the project you have been presented as final?Thank you in advance on prompt answer.

Kind regards
Civic Initiative Split

______________________________________________________________

17.04.2014.

Dear Sir/Madam,

 Thank you for sharing with the World Heritage Centre your concerns about the Contarini and other projects in the World Heritage property of the Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian.

 I would like to assure you that we have taken due note of the concerns that you have expressed and are following up closely with the respective Croatian authorities. A number of details concerning the projects have been consulted with WHC and ICOMOS over the last couple of years and duly reviewed. Some further elements remain to be reviewed.

 I would strongly recommend that you get in touch with the national authorities, in charge of the World Heritage property, to follow up on the issues raised by you.

I would like to thank you for your interest in and support for the implementation of the World Heritage Convention.

Yours sincerely,

 Kishore Rao

Director

World Heritage Centre

UNESCO

_____________________________________________________________

23.04.2014.
Your Excellency Mr. Kishore Rao,
thank You very much on Yours prompt answer.

According to Your suggestion, we immediately have contacted our national authorities concerning the problem of dramatic changing of outstanding universal value of the property caused by project “Contarini”.

Thanks again,

Civic initiative Split

____________________________________________________________

23.04.2014.

Ministrica kulture dr. sc. Andrea Zlatar Violić

 Ministarstvo kulture

 Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš

 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

 Poštovana gospođo ministrice Zlatar i gospođo ministrice Mrak-Taritaš,

prema uputi njegove ekselencije Kishore Raoa, direktora Centra svjetske baštine, neposredno vas obavještavamo da su započeli građevinski radovi unutar povijesne jezgre grada Splita na listi svjetske baštine UNESCO-a, a koji uzrokuju trajnu promjenu njegove iznimne univerzalne vrijednosti, a da sukladno članku 172. Operativnih smjernica za implementaciiju Konvencije o svjetskoj baštini (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention: http://whc.unesco.org/archive/opguide13-en.pdf) Komitet za svjetsku baštinu nije u cijelosti izvješten o toj gradnji radnog naziva Contarini i tako nije utvrdio utjecaj na održivost izuzetne univerzalne vrijednosti dobra. Time Republika Hrvatska nije ispunila međunarodne obveze preuzete Konvencijom o svjetskoj baštini.

Građevinski radovi provode se po Potvrdi glavnog projekta Klasa: 361-03/12-01/00125, Urbroj: 2181/01-03-01/24-13-0022, Split 08.11.2013. izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Splita na temelju konačne, ali ne i pravomoćne lokacijske dozvole (podnesena je tužba (visokom) Upravnom sudu). Osim što predmetna Potvrda glavnog projekta nema prethodne uvjete međunarodnog Komiteta za svjetsku baštinu nema ni mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, tako da izvršenje, odnosno gradnja po predmetnoj Potvrdi predstavlja djelo neodobrene promjene svojstava kulturnog dobra što Kazneni zakon RH prepoznaje kao kazneno djelo. Također i kao kazneno djelo protupravne gradnje.

Postupanje po predmetnoj Potvrdi, a bez potrebnih dodatnih odobrenja predstavlja počinjenje kaznenog djela pa s tog aspekta predmetnu Potvrdu glavnog projekta treba poništiti. Također je treba poništiti i zbog toga što se nastavkom gradnje trajno mjenja iznimna univerzalna vrijednost dobra pod zaštitom UNESCO-a, a sve bez i jednog jedinog odobrenje od nadležnih međunarodnih i nacionalnih institucija koja štite kulturna dobra od svjetskog značaja, a što sve u konačnici vodi prema preispitivanju opstojnosti na listi svjetske baštine UNESCO-a.

Očekujemo provedbu inspekcijskog nadzora i poduzimanje radnji kojima se spriječava gubitak iznimne univerzalne vrijednosti dobra pod zaštitom UNESCO-a i to od:

a)  Ministarstva kulture temeljem kojeg će odmah biti obustavljeni građevinski radovi zbog nedostatka prethodnih uvjeta ICOMOS-a i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i potom pokrenut postupak sanacije vođen od strane nadležnih institucija u RH i uz usku suradnju s Komitetom za svjetsku baštinu i otvoreno za javnost, a sve podređeno ispunjavanju preuzete međunardne obveze zaštite lokaliteta od svjetskog značaja;

b)     Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja temeljem kojeg će odmah biti obustavljeno izvršavanje građenja po predmetnoj Potvrdi glavnog projekta, jer postupanje po istoj predstavlja kazneno djelo neodobrene promjene svojstava kulturno povijesne cjeline i bespravne gradnje, pogotovo ako se doda i činjenica da građevinska čestica nema osiguran priključak građevine na prometnicu, pa niti za tu novu prometnicu potrebne prethodne uvjete međunarodnih i nacionalnih institucija koja štite kulturna dobra, a kamoli da postoji lokacijska dozvola za novu prometnicu, a što je minimalni uvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta.

Gospođo ministrice Zlatar i gospođo ministrice Mrak-Taritaš, nadamo se ća vašim osobnim zalaganjem biti promptno spriječen gubitak iznimne univerzalne vrijednosti „Povijesnog kompleksa Splita s Dioklecijanovom palačom“ i da se neće ostvariti negativni učinci specificirani u točci 1. i prikazani na slici 1. u priloženom „Zahtjevu za hitnu pomoć u uklanjanju opasnosti za Svjetsku baštinu „Povijesni kompleks Splita s Dioklecijanovom palačom“ uzrokovane projektom CONTARINI“ koji je upućen krajem prošle godine direktoru centra za svjetsku baštinu uvaženoj ekselenciji gosp. Kishore Rao (u privitku: EMERGENCY ASSISTANCE-SPLIT_CROATIA 2013_12_27-HR.pdf.).

S poštovanjem

 GrIST