Baldasarovsko-banovinsko vježbanje bezakonja

20150403_203219

Baldasarovsko-banovinsko vježbanje bezakonja ili

KAKO JE POSTAVLJEN BRZINSKI REKORD U IZGRADNJI TURISTIČKE PALAČE?

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12 i 143/13) i to prema podstavku 2, stavka (2) članka 6. tog zakona, ne mogu se ozakoniti nezakonito izgrađene građevine, a to su građevine koje nemaju pravomoćnu lokacijsku dozvolu, nemaju građevinsku dozvolu i nemaju uporabnu dozvolu, ako se nalaze na području upisanom na listu svjetske baštine UNESCO-a. Temeljem tog zakona Turistička palača koja nema lokacijske, građevinske i uporabne dozvole ne može se ozakoniti i dosljednom primjenom zakona Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva RH moralo bi izdati nalog za njeno rušenje, a tom nalogu morali bi prethoditi uvjeti izdani od strane nadležnog tijela konzervatorske zaštite Ministarstva kulture.

S obzirom da gradskoj vlasti nije ni na kraj pameti da primijeni taj zakon, pronalazi se ‘mogućnost’ u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i to u članku 330. stavku (1), da se građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra izgrađenom tj. zakonitom ako nadležno upravno tijelo, a to je baš Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Splita, odgovarajućim aktom potvrdi da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. Uvjerenjem o vremenu građenja građevine. Preduvjet za izdavanje Uvjerenja je da se ignorira stvarno, činjenično stanje u pogledu datuma početka i završetka gradnje, da se isključe podaci iz katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave i da se isključi građevinska inspekcija iz postupka utvrđivanja vremena građenja te tako u konačnici potvrdi nemoguće, a to je da je zgrada izgrađena dan nakon početka njene gradnje.

ZAKONI ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRADENIH ZGRADA-izvadak

Ta ‘dovitljivost’ administracije Grada Splita sa stajališta ‘pretendenata na plodouživanje’ doista je neprocjenjiva, jer se jednim uvjerenjem – a usuprot Zakonu! – mogu proglasiti ‘zakonitima’ sve nezakonito izgrađene građevine na području kulturno-povijesne cjeline Splita s Dioklecijanovim podrumima upisane na Listi svjetske baštine UNESCO-a.